Samarbeids- og tjenesteavtaler

Avtaler og retningslinjer for samarbeidet skal bidra til at helsetjenestene er samordnet, av god kvalitet og at det er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. Avtalene skal særlig sikre trygge overganger for pasienter, mellom spesialist- og primærhelsetjeneste.

Overordnede samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler er lovpålagte og like for alle de fire sykehusene i Oslo, samt de 15 bydelene og berørte etater i Oslo kommune.

Overordnede samarbeids- og tjenesteavtaler

Øvrige samarbeids- og tjenesteavtaler

Sist oppdatert 15.11.2023