Lovverk som regulerer samhandling mellom sykehus og kommune/bydeler

Sist oppdatert 15.11.2023