Nyttige kurs for pasienter med IBS

Tilbudene passer for pasienter som har irritabel tarmsyndrom (IBS) og pårørende/nærstående. Det kreves henvisning for å delta.

Publisert 09.06.2022
Sist oppdatert 06.05.2024
Et nærbilde av hender som rister
Foto: Colourbox

Lærings- og mestringssenteret (LMS) arrangerer to kurs sammen med henholdsvis Klinikk for medisin og Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Kurset foregår på dagtid fordelt på to dager, ca. seks timer per dag. Det er som regel 8-12 deltakere, som møter et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og farmasøyt.

Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis fire ganger i året.

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Kognitiv atferdsterapi (digitalt kurs)

Behandlingen er digital, og består av syv samlinger på to timer hver, samt en oppfølgingssamling to måneder etter avslutning. Mellom hver samling jobber man med hjemmeoppgaver.

Behandlingen er basert på forskning om hva som opprettholder mage-tarmplager og om hva som kan hjelpe. Tiltakene er rettet spesifikt mot tanker, følelser og handlemåter som vedlikeholder og forsterker plagene.

Deltakerne får verktøy basert på klinisk helsepsykologi og kognitiv atferdspsykologi. Hensikten er å snu onde sirkler og få bedre funksjon og livskvalitet. For dem som ønsker tverrfaglig informasjon er det en fordel å ha tatt det andre kurset først.

Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS)