Senter for kreftbehandling utvider

I mars 2020 ble Senter for kreftbehandling åpnet på Diakonhjemmet. Senteret er gradvis utvidet og har nå et fullverdig tilbud for medikamentell behandling av colorectalcancer, cancer mamma, cancer pancreas, cancer prostata, cancer pulm, malignt melanom, lymfom og blodsykdommer. I tillegg opereres cancer coli ved Kirurgisk avdeling.

Publisert 25.09.2020
Sist oppdatert 28.07.2023

- Vi gir ulike former for medikamentell kreftbehandling, inkludert cellegift, immunterapi, målrettet behandling og antihormonell behandling, kurativt eller palliativt, sier postoverlege, onkolog Katinka Farbrot.

Strålebehandling gis på Ullevål eller DNR/OUS og det meste av kreftkirurgien skjer også på Aker, RH, DNR eller Ullevål/OUS. Unntaket er tykktarmskreft som opereres på Diakonhjemmet. Diakonhjemmet samarbeider nært med OUS om felles pasienter.

Nydiagnostiserte
I følge avtalen med Helse Sør-Øst er det nydiagnostiserte kreftpasienter som skal til Diakonhjemmet. De som er i gang med behandling på OUS fortsetter med behandlingen sin der.  Farbrot sier at det gjøres unntak for de pasientene som ønsker å komme til Diakonhjemmet selv om de er i et behandlingsløp på OUS.

Hovedtyngden av Kreftsenterets aktivitet er behandling, men kontroller og oppfølging er også en del av virksomheten.

Sykehusets palliasjonstilbud er en integrert del av behandlingstilbudet for kreftpasientene. Palliativt team ved sykehuset ble i vår utvidet fra én til to leger, i tillegg til to onkologiske sykepleiere. Anestesilege Gina Berntsen er den ene legen, den andre stillingen er foreløpig ubesatt.

Øker aktiviteten
Per i dag  er det 107 nyhenviste onkologiske og noen titalls hematologiske pasienter i behandling ved Diakonhjemmet. Hver uke får 50 pasienter infusjonsbehandling.

Det er tre onkologer knyttet til Senter for kreftbehandling, overlegene Line Fronth og Elin Marie Stensland, i tillegg til Katinka Farbrot. Hematologene  Anne Mørch Larsen og Abdul Karim Hilli har lenge behandlet pasienter med blodkreft og andre blodsykdommer. Flere onkologiske sykepleiere er også tilsatt, og det jobber nå syv sykepleiere på Kreftsenteret  i tillegg til en pasientkoordinator.

Lokalene er  nylig utvidet og nyoppusset, og behandlingskapasiteten kan øke tilsvarende.

På bildet:
Et utvalg av de som arbeider på Senter for kreftbehandling i et nyoppusset behandlingsrom klart for møblering: Fra ve: Line Fronth, Anette Røed, Merete Eriksen, Åse Marit Tveiten, Kent Andreas Solgård, Siri Høstmark Solhaug og Katinka Farbrot.