Henvisning revmatologi

Målgruppe 

Mistanke om systemisk inflammatorisk leddsykdom.
Artrose i fingerledd med funksjonssvikt og mye smerter.
Sekundær, vedvarende inflammasjon i artroseledd med tanke på injeksjonsbehandling.

Utenfor målgruppe 

Mistanke om bindevevssykdom. Disse pasientene skal henvises til revmatologisk poliklinikk på Rikshospitalet/OUS.

Henvisningen bør inneholde

  • Hensikt med henvisningen, gjerne tentativ diagnose
  • Tidligere revmatiske sykdommer; tidsfestet og kort om eventuell behandling
  • Andre tidligere eller kroniske sykdommer av betydning, allmennsymptomer
  • Aktuell sykehistorie og symptomer: Leddhevelser, smerter, stivhet, funksjonsevne. Oppgi hvilke ledd som er affisert og varighet av symptomene.
  • Aktuelle kliniske funn (som hovne ledd, mulig synovitt, bevegelsesutslag)
  • Aktuelle blodprøvesvar: CRP, SR, anti-CCP, ANA, RF. Urinsyre. HLA B27 ved mistanke om spondyloartritt eller reaktiv artritt
  • Resultat av billeddiagnostikk av ledd der dette foreligger (Svar fra tidligere bildediagnostikk ønskes vedlagt. Ny undersøkelse er som regel ikke nødvendig før henvisning til revmatolog, men gjøres det likevel anbefales henvisning til Diakonhjemmets Radiologiske avdeling. Ikke forsink henvisningen ved akutt artritt)
  • Faste medisiner, allergier
  • Sosialt/arbeidssituasjon/stimulantia (type arbeid, stillingsstørrelse, eventuelt trygdeytelser. Røykestatus)

Det er en stor fordel for Senter for ortopedi og revmatologi å motta all informasjon samlet. Vent helst med å sende henvisningen til svarene foreligger og kan vedlegges.

Husk mobilnummer til pasienten.

Mistanke om inflammatorisk leddsykdom

Ved sterk mistanke om inflammatorisk leddsykdom, anbefaler vi å henvise til Senter for ortopedi og revmatologi uten å gjøre billeddiagnostisk utredning på forhånd.

Akutt artritt

Ved akutt artritt hos tidligere leddfrisk pasient, eller artritt med sterke smerter og/eller nedsatt allmenntilstand, anbefaler vi å konferere med vakthavende revmatolog for snarlig vurdering på poliklinikken. Ring sykehuset sentralbord tlf. 22 45 15 00.

Ved behov for revmakirurgiske/ortopediske inngrep, henvis til Ortopedi, Senter for ortopedi og revmatologi

Osteoporose

Se ​retningslinjer for Diakonhjemmet sykehus sitt tilbud innen osteoporosevurdering/bentetthetsmåling

 

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)

Henvisningskriterier og søknadsskjema til Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)

Sist oppdatert 13.06.2024