Osteoporose (Benskjørhet) retningslinjer

Denne siden presenterer retningslinjer for Diakonhjemmet sykehus sitt tilbud innen osteoporosevurdering/bentetthetsmåling.

Illustrasjonsbilde av noen som forklarer benstruktur
Illustrasjonsbilde foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet sykehus

Osteoporose er en betegnelse på benskjørhet.

Alle bruddpasienter som behandles på Diakonhjemmet sykehuset eller er sektorpasienter kan tilbys osteoporosevurdering/bentetthetsmåling (DXA-måling). Det samme gjelder for internhenviste revmatologiske pasienter og andre pasienter behandlet ved sykehuset med risiko for sekundær osteoporose. Sykehuset har ikke kapasitet til generell screening for osteoporose hos yngre pasientgrupper.

Vi tilbyr måling av bentetthet ved erfaren osteoporosesykepleier. Vurderingen sendes til henvisende lege eller fastlege, som ivaretar behandling og oppfølgning. Nederst finner du nyttige verktøy til vurderingen av hvilke pasienter som bør starte behandling. Noen pasienter som får påvist osteoporose vil bli satt opp til en kontrollmåling og tidspunkt for dette vil stå i det utsendte notat. 

Pasienter med alvorlig osteoporose og kompliserte pasienter med sekundær osteoporose vil ofte bli satt opp til osteoporose-lege for vurdering og oppstart av behandling.

​Nyttige lenker

Osteoporose kapittel - Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) (legehandboka.no)

FRAX - risikovurdering for nytt brudd de neste 10 år​

Hvis risiko for større osteoporotisk brudd > 20 %, støtter det behandlingsoppstart ved påvist osteoporose eller osteopeni + lavenergi brudd. 

Osteoporoseveileder fra Norsk Revmatologisk Forening (Inneholder også flowchart for osteoporosebehandling)

Sist oppdatert 14.07.2023