Fagkurs

Innføring i revmatologi

Kurset egner seg for alle med lite forkunnskap om revmatologi og som arbeider med pasienter med revmatiske sykdommer. Hensikten med dagen er å få kunnskap om diagnoser og behandling for pasientgruppen. (Kurset holdes på Zoom)

Tid og sted

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Revmatologi

Arrangør

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet Sykehus inviterer til digitalt kurs for tverrfaglig helsepersonell 10. mai.

Kurset er godkjent som meritterende for 8,5 timer hos Norsk Fysioterapiforbund og godkjent i Legeforeningen som frivillig kurs for spesialiteten allmennmedisin, med 7 poeng. 

Pris: kr 1000,-

Program:
08.30 - 08:45  Velkommen v/ Till Uhlig
08.45 - 09.30 Revmatologi og sykdomslære v/Guro Goll, revmatolog/ph.d.
09.30 - 10.00 Gruppearbeid sykdomslære ledes av Till Uhlig
10.00 - 10.15 Pause  
10.15 - 10.35 Legemidler i revmatologisk behandling v/Eva Borka, farmasøyt
10.35 - 11.05 Kosthold og revmatisk sykdom v/Heidi Hatledal Henanger, klinisk ernæringsfysiolog 
11.05 - 11.25 Hvorfor fysisk aktivitet og fysisk form er viktig v/ Camilla Fongen, fysioterapeut
11.25 - 12.10 Lunsjpause  
12.10 - 12.50 Gruppearbeid behandling, Ledes av Till Uhlig
12.50 - 13.10 Håndrelaterte aktivitetsproblemer v/ Merete Hermann-Eriksen, ergoterapeut
13.10 - 13.30 Kan urinsyregikt kureres? v/Till Uhlig, revmatolog/prof.
13.30 - 13.50 Artrose – bare å leve med? v/ Ida Haugen, lege/ph.d. seniorforsker
13.50 - 14.15 Pause  
14.15 - 14.40 Det helsefremmende perspektivet i møte med revmatisk sykdom v/ Kristin Isabella Kirkengen Espe
14.40 - 15.05 Hva er spesielt ved bindevevssykdommer? v/ Øyvind Midtvedt, revmatolog
15.05 - 15.30 Kompleks rehabilitering i spesialisthelsetjenesten v/ Sigrid Ødegård, revmatolog/ph.d.
15.30 - 16.00 Gruppearbeid og Avslutning v/ Till Uhlig


Kontakt