Behandling

Pacemaker, fjerning av elektroder ved infeksjon

En pacemaker eller hjertestarter består av en boks (generator) og ledninger som går inn til hjertet via blodårer (vener). Når det setter seg bakterier på boksen og elektrodene, må de fjernes.

Før

Ofte vil du få antibiotika 1-2 uker før operasjonen, tabletter eller rett i blodet (intravenøst) avhengig av infeksjonen.

Dagen før operasjonen vil det bli tatt blodprøver, ultralyd av hjertet og ofte røntgen av brystkassen. Du vil også få prate med en lege om operasjonen og videre forløp.

  • Du skal faste fra midnatt dagen før operasjon.
  • Vanligvis kan du ta de faste medisinene dine på morgenen, med en slurk vann. Lege eller sykepleier vil gi deg beskjed hvis det er noen medisiner du ikke skal ta.
  • Hvis du bruker blodfortynnende medisiner som Marevan, Eliquis, Pradaxa eller Xarelto gjelder egne regler, hør med legen/sykepleieren din.
  • Du må dusje/vaske deg godt kvelden før eller om morgenen operasjonsdagen.
  • Hos noen må brystet barberes til under brystvortene, noen ganger også et område på innsiden av høyre lår.

Sykepleier vil legge inn en eller to kanyle på hånden/armen din i forkant av behandlingen, slik at du kan få avslappende/smertestillende medikamenter direkte i blodet.

Noen ganger planlegges inngrepet gjort i narkose. Det vil du i så fall får beskjed om. Du kan ha på deg ren sykehusskjorte, rent undertøy og rene sokker. Smykker, klokke etc må tas av.

Under

På operasjonsdagen hentes du og kjøres i seng til operasjonsstuen. Der blir du lagt på en benk og blir dekket over med sterile duker, unntatt ved hodet. Hvis ikke operasjonen krever narkose, vil du være våken. Både lege og sykepleiere snakker med deg og forklarer hva som skjer underveis. Legen lager et snitt i huden der pacemaker/hjertestarter ligger, ofte går man inn i det gamle arret.

Det brukes gjennomlysning med røntgen når ledninger skal fjernes. Ved fjerning av ledninger brukes spesialutstyr hvis ledningene har grodd fast. Hvis man ikke er avhengig av pacemakeren, vil man etter fjerningen være uten nytt anlegg noen dager, mens man får antibiotika intravenøst.

Nytt anlegg blir vanligvis lagt på motsatt side 2 dager senere, eventuelt senere hvis legen vurderer det som best for å få kontroll på infeksjonen. Noen pasienter må ha en midlertidig pacemakerledning til det legges nytt, permanent anlegg. Til slutt sys huden sammen over pacemaker/hjertestarter, og det legges en kompresjonsbandasje.

Gjør det vondt?

Du vil få tilbud om beroligende før operasjonen. På operasjonsstuen settes det lokalbedøvelse der pacemaker/hjertestarter ligger. Du vil i tillegg få smertestillende og beroligende rett i blodet (intravenøst) av sykepleier som passer på deg under hele inngrepet. I noen tilfeller, for eksempel hvis ledningene er veldig gamle, vil legen vurdere å tilby deg narkose.

Hvor lenge varer behandlingen/undersøkelsen?

Operasjonen tar vanligvis fra 45 minutter til 2 timer. Hvis du skal få nytt anlegg motsatt side senere under samme opphold, tar dette vanligvis mindre enn 45 minutter.


Etter

Når operasjonen er ferdig blir du kjørt i seng til hjerteovervåkningen. Sykepleier måler blodtrykk og kobler på monitoreringsutstyr, slik at hjerterytmen overvåkes. Enten blir du på overvåkningen til dagen etter, eller så blir du flyttet videre til sengepost senere med en liten overvåkningsboks (telemetri), som også følger med på hjerterytmen. Du må holde sengen i 4‐6 timer og unngå store bevegelser med den venstre armen.

Hvis du får en midlertidig pacemakerelektrode, er det det egne retningslinjer. Etter de første 4-6 timene kan du stå opp, men ta det rolig. Vanligvis får du spise og drikke med en gang. Du vil få antibiotika for å forebygge infeksjon/betennelse.

Noen ganger tas det røntgenbilde enten samme kveld eller dagen etter for å se at ledningene ned til hjertet ligger riktig. Noen ganger vil man også gjøre ny ultralyd av hjertet. De aller fleste skal ha intravenøst antibiotika 1-2 uker etter siste operasjon, deretter 1-2 uker med tabletter.

Som regel vil du du bli overflyttet til ditt lokalsykehus dagen etter siste operasjon, for videre intravenøs behandling. Før utskrivning/overflytting vil innstillingene på eventuell ny pacemaker/hjertestarter  justeres, slik at den passer best mulig til deg. Sykepleier fjerner kompresjonsbandasjen og ser at såret ser fint ut.

Må jeg ta medisiner?

Operasjonssåret kan være litt ubehagelig under tilhelingen. Paracetamol vil vanligvis være tilstrekkelig som smertebehandling.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Ved utreise får du en legesamtale med informasjon om resultat og videre oppfølging og kontroll av pacemakeren. Du blir innkalt til kontroll etter 2-6 uker, avhengig av lokale rutiner. Kontrollene skjer enten ved det sykehuset som har operert deg eller ved ditt lokalsykehus.
 

Vær oppmerksom

Komplikasjoner til operasjonen er sjeldne, men det som kan oppstå er:

  • Blødning i operasjonssåret
  • Økende hevelse eller smerte fra operasjonssåret
  • Feber
  • Økende svimmelhet eller besvimelse
  • Brystsmerter eller tung pust

Dersom noe av dette skulle oppstå innen de første 14 dagene skal du ta kontakt med sykehuset som opererte deg. Utover dette må du ta kontakt med fastlege/legevakt for vurdering.