Behandling

Hjemmespirometri

Hjemmespirometri er et tilbud til pasienter som får oppfølging for astma ved poliklinikken. Hjemmespirometri utføres ved å benytte et spirometer koblet mot mobiltelefon og egen app.

Ved poliklinikken tilbyr vi oppfølging med regelmessige spirometrier for pasienter med astma. Poliklinikken tilbyr hjemmespirometri og app-basert oppfølging. Dette gir deg som pasient mulighet til å være med på å påvirke hvordan oppfølging av din astma skal skje. Du kan bli fulgt opp tettere og til rett tid, men uten at du trenger å møte opp til poliklinisk time hver gang. Mye av oppfølgingen kan vi gjøre over telefon eller videokonsultasjon. 

Studier viser at hjemmespirometri er like bra som spirometri på sykehus, og noen studier viser at det kan gi bedre astmakontroll, færre innleggelser og bedre livskvalitet. 

En kan blåse spirometri når det måtte passe; for eksempel når en føler seg tett i brystet, under trening, etter bruk av luftveisutvidende, når det er kaldt, etc.

Henvisning og vurdering

Tlbudet passer for pasienter med astma, eller som utredes for dette. Det er et krav at man kan blåse teknisk gode spirometrier.

Fastlege henviser til poliklinikken for vurdering.

Før

Du får utdelt et hjemmespirometer som du kobler til din smarttelefon med bluetooth. Oppkobling skjer automatisk når du har installert appen AsthmaTuner på din mobil og starter denne.

Enheten er kun beregnet til bruk for en person. Datasikkerhet oppretholdes gjennom at en må benytte BankID; foreldre må logge på for yngre uten BankID.

Du finner hjelpesider hos leverandøren - Hjelp | AsthmaTuner

dash_spirometer-1.png

Under

Målingene utføres av en turbinsensor som kan måle flere viktige parametre for din astma. Din behandler vil sette opp en plan for når du skal utføre hjemmespirometri. I tillegg kan du besvare spørsmål i appen for å se hvor godt din astma er kontrollert.

En utfører hjemmespirometri i henhold til avtale med behandler og beskjeder i appen. Ut fra resultater vil en fange opp forhold som kan medføre behov for kontroll.

Det er ditt ansvar å utføre hjemmespirometri, og du vil motta varsler fra appen som minner deg på å utføre hjemmespirometri etter plan. Ved gjentatte manglende svar, avsluttes oppfølgingen og du går tilbake til ordinær poliklinisk kontroll.

Etter

Hjemmespirometri utløser ikke egenandel og er gratis. Ved behov for konsultajon (fysisk eller digital) tilkommer eventuell egenandel. Det er ingen egenandel hos barn/ungdom  under 16 år.

Du står fritt til å avbryte oppfølgingen med hjemmespirometri og gå tilbake til ordinær poliklinisk oppfølging når du måtte ønske ved å kontakte poliklinikken.