Behandling

Antibiotikabehandling hjemme

Enkelte infeksjonssykdommer krever antibiotikabehandling i flere uker. En bærbar infusjonspumpe gir deg mulighet til å fullføre antibiotikabehandlingen hjemme. Du må være tilkoblet infusjonspumpen 24 timer i døgnet

Antibiotikabehandling

Du starter opp med antibiotikabehandling på pumpe mens du er innlagt på sykehuset, slik at du blir vant til å håndtere og gå med utstyret. 

Pumpa eller antibiotikaposen må byttes en gang for dag. Dette kan utføres av sykepleier på sykehuset enten ved poliklinikk eller sengepost. Etter avtale og opplæring med kommunen din, kan også hjemmetjenesten utføre dette. Da vil du få med deg antibiotikaposer hjem. Disse oppbevarer du i kjøleskapet. 

Legen din på sykehuset vurderer når det er trygt for deg å starte opp med antibiotikabehandling hjemme. 

Behandlingen blir primært gitt til pasienter som får antibiotikabehandling i 1-6 uker. I tillegg pasienter som er klinisk stabile og uten behov for hyppig observasjon av helsepersonell etter utskrivelse. 

Før du kan reise hjem

Før du kan reise hjem med intravenøs antibiotika, får du lagt inn et kateter der antibiotikaen blir gitt. Kateteret blir lagt inn på operasjonsavdelingen, vanligvis på overarmen med hjelp av ultralyd. Du får bedøvelse først. Det er vanlig å oppleve lett til moderat smerte i armen den første dagen, men du kan bruke armen som vanlig. Kateteret kan brukes i flere uker, og sykepleieren vil stelle og observere det under behandlingen. Du får nødvendig utstyr med deg hjem fra sykehuset ved utskrivelsen. 

Under

Du vil begynne antibiotikabehandlingen mens du er innlagt på sykehuset, slik at du blir vant til å håndtere og gå med utstyret.

Sykehuset tilbyr to forskjellige pumper for antibiotikabehandling: CADD-VIP Solis bærbar infusjonspumpe og Baxtor infusorpumpe. Hvilken pumpe du bruker, avhenger av hvilken type antibiotika som brukes.

CADD-VIP Solis bærbar infusjonspumpe

 • En bærbar pumpe som bruker 4AA-batteri.
 • Pumpen er innstilt med en sikkerhetskode slik at det ikke er mulig for deg å gjøre uønskede endringer.
 • Før utskrivelse vil du få informasjon om pumpen av sykepleieren.
 • Det er ønskelig at du eller noen du bor med, kan følge med at pumpen fungerer normalt.
 • Du vil få opplæring i hvordan du bytter batteri og håndterer enkle alarmer.
 • Du kan håndtere pumpen selv ved de fleste alarmer, men ved luftalarm og tomt reservoarvolum må du få hjelp av sykepleier.

Baxtor infusorpumpe

 • Pumpa er en engangsartikkel og blir byttet ut hver dag av sykepleier. 

   

 • Pumpa inneholder ingen elektronikk og trenger ikke batteri eller lading. 

   

 • Infusjonsfarten er forhåndsinnstilt og kan ikke endres. Pumpen fungerer best i romtemperatur. Høy eller lav temperatur kan påvirke infusjonsfarten.

   

 • Pumpen fungerer best når den er plassert på samme nivå som inngangen til kateteret ditt (samme nivå som albue/overarm).

   

 • Ved aktivitet bør veska plasseres over skuldren for å sikre riktig høyde. 

   

 • Dersom pumpa er høyere eller lavare enn kateterkoblingen kan det påvirke infusjonshastigheten.

 • På natta plasser pumpa på omtrent same nivå som kateteret ditt. Ikke legg pumpa under dyna – det kan føre til at legemidlet varmes opp.

 •  

  Du kan fint være aktiv så lenge du unngår at pumpa utsettes for vann, sterk varme eller kulde.

 •  

  En vil se at ballongen inne i pumpa blir gradvis mindre ettersom medikamentmengden minker. Når ballongen er tom må pumpa skiftes av sykepleier.

 • Ta kontakt med sykehuset dersom ballongen inne i pumpa forblir uendra i ett døgn.

 Etter

Etter utskrivelse blir du fulgt opp med nødvendige blodprøver og polikliniske timer. Du vil ha åpen retur tilbake til sengeposten ved klinisk forverring, problemer med pumpen eller kateteret ditt. Hvis du opplever problemer med pumpen eller kateteret, må du kontakte sykehuset med en gang!

Daglig aktivitet

Pumpen oppbevares i en skulderveske eller i et magebelte. Ha pumpen ved siden av deg i sengen eller på nattbordet. Unngå å dekke til utstyret med dynen eller puta, da dette kan føre til at legemidlet blir for varmt. Du kan utføre vanlige aktiviteter mens du er tilkoblet pumpen. Unngå at antibiotikaposen kommer i direkte kontakt med sollys og hold avstand fra peiser/ovner som kan varme opp legemidlet.

Venekateter

Det skal alltid være en steril bandasje over innstikkstedet. Bandasjen skal skiftes minst en gang i uka av sykepleier. Kateteret er ikke sydd fast og holdes på plass med et "låseplaster". Ta kontakt med legen eller sykepleieren din hvis:
 
 • Det er tegn til rødhet og/eller hevelse rundt stedet der kateteret er lagt.
 • Du observerer tegn til lekkasje fra infusjonssettet eller innstikkstedet.
 • Du observerer at kateteret har sklidd ut.
 • Du får feber og frysninger. Dette kan være tegn på en infeksjon.
 • Det er vedvarende blødning.

Dusjing

Du må dusje mens du er tilkoblet pumpen. Pumpen tåler kondens, men ikke vann. Det anbefales at pumpen er utenfor dusjen. Pumpen må ikke ligge på et vått underlag. Beskytt pumpen for eksempel med en plastpose eller pakk den inn i en håndduk. Før dusjing dekkes hele kateteret med kompresser og dusjbandasje. Hvis bandasjen blir fuktig, må den byttes av sykepleier. Legg dusjing til den dagen sykepleieren skal bytte bandasjen rundt venekateteret ditt.

Antibiotikaposer

Antibiotikaposer eller antibiotikapumper blir produsert på sjukehusapoteket. Antibiotikaposen er holdbar i 24 timer under infusjon (romtemperatur) og flere dager i kjøleskapet (avhengig av type antibiotika).

Legg antibiotikaposene i kjøleskapet med en gang du kommer hjem. Oppbevar antibiotikaposene i midten av kjøleskapet (2-8 grader). Obs, de skal ikke ligge i kjøleskapsdøra eller være i kontakt med kjøleskapsveggene. Hold dem adskilt fra matvarer, og de bør helst ligge på en egen hylle i kjøleskapet. Dersom du mottar hjemmesykepleie til administrering av antibiotika må du oppbevare antibiotikaen hjemme i kjøleskapet.  

Tomme antibiotikaposer leveres tilbake til avdelingen eller på apoteket (pakket inn i plastpose). Hvis restavfallet ditt går til forbrenning, kan du legge antibiotikaposene i en plastpose som kastes i restavfallet.

Isoporkassene returneres til sykehusapoteket eller sengeposten når det er mulig. Sykehusapoteket leverer flere antibiotikaposer hjem til deg og tar kontakt med deg ved behov.

Nødvendig utstyr

Hvis du mangler utstyr, ta kontakt med sykehusapoteket. Utstyret kan kun hentes ut på sykehusapoteket. Utstyret kan hentes eller leveres hjem til deg ved behov.

Biobeat

I forbindelse med antibiotikabehandling hjemme tester sykehuset ut ny teknologi fra Biobeat for å måle blodtrykk, hjertefrekvens, temperatur, pustefrekvens og oksygeninnhold. Ved utskrivelse blir du koblet til en brystmonitor eller klokke som vil ta målinger av deg i 5 dager.

Utstyret tar målinger gjennom hele døgnet og gir nyttig og raskere informasjon om din helsestatus. Målingene er ikke ment for å oppdage akutt forverring. Dette er ikke en løsning for øyeblikkelig hjelp. Kontakt legevakt eller ring 113 hvis det haster.

 • Skru på Bluetooth. Du må være tilkoblet Wi-Fi eller mobildata for å registrere data.
 • Telefonen må være i nærheten av brystmonitoren (ca. 5-6 meter).
 • Last ned appen "Hospital at Home Chest monitor". Appen er gratis.
 • Søk opp serienummeret på brystmonitoren i appen.
 • Batteriet varer i ca. 5 dager (med måling hvert 15. minutt). Kastes i avfall for batteri.
 • Du vil ikke ha tilgang til egne målinger hjemme.

Brystmonitoren består av to deler: sensorkapsel og patch til å plassere sensoren. 
 • Skru på sensorkapselen før bruk.
 • Fjern hår før plassering av patch. Svette kan føre til dårlig signal, bytt patch ved behov eller etter dusj.
 • Utstyret tåler ikke vann og må tas av ved dusjing. Bytt patch etter dusj.
 • Plasser sensoren under venstre kragebein, ca. 1 finger fra brystbeinet.
 • Den blå streken på brystmonitoren og patchen skal peke oppover.
 • Klips brystmonitoren inn på alle 4 sider.