Prosjekt:

NOR-Flare: Pasientrapporterte spørreskjema og kunstig intelligens i avstandsoppfølging av personer med inflammatorisk revmatisk sykdom

​Prosjektle​der

Anne Therese Tveter

Om pr​osjektet

I løpet av de siste tiårene har det skjedd store, positive endringer i behandling av personer med inflammatorisk revmatiske sykdommer, som har gitt en endring i prognose for disse pasientene. Behandlingsstrategien innebærer tidlig diagnose og umiddelbar igangsetting av sykdomsmodifiserende medikamentell behandling. Behandlingsmålet er remisjon (fravær av symptomer). Selv om noen pasienter er i remisjon over tid, er det vanlig at sykdomsaktiviteten svinger og en stor del av pasientene opplever sykdomsforverring (oppbluss eller behandlingssvikt). Pasientene følges derfor opp med hyppige kontroller, men disse følger imidlertid en standardisert tidsplan og skjer dermed ikke nødvendigvis samtidig med perioder med høy sykdomsaktivitet. Det er derfor behov for mer persontilpasset oppfølging av personer med inflammatorisk revmatisk sykdom.

Ved hjelp av en nettbasert løsning kan personer med inflammatorisk revmatisk sykdom nå registrere pasient-rapportert informasjon om helse og sykdom hjemmefra i stedet for å gjøre dette på sykehuset. Dette kan redusere byrden for den enkelte pasient og antallet unødvendige konsultasjoner. Denne nye teknologien avslører imidlertid et kunnskapshull i forhold til når det faktisk er behov at pasienten kommer inn til sykehuset på en konsultasjon.

Basert på tidligere innsamlede pasientrapporterte data ved Diakonhjemmet sykehus og kunstig intelligens skal dette prosjektet utvikle algoritmer som skal predikere hvilke pasienter som trenger å komme til konsultasjon for endring i behandling og hvilke pasienter som er velbehandlet og ikke trenger å komme til konsultasjon. Videre så skal disse algoritmene testes ut i et pilotstudie og i en randomisert kontrollert studie der personer med revmatiske sykdommer skal tilfeldig fordeles i en av to grupper: En gruppe skal følges opp i henhold til dagens rutiner med konsultasjoner som følger en standardisert tidsplan mens den andre gruppen skal avstandsoppfølges og skal komme til konsultasjon i henhold til algoritmer basert på kunstig intelligens.

Samar​​​beid

Prosjektet er utviklet i samarbeid med klinikere og brukerrepresentanter ved Diakonhjemmet Sykehus. Deler av prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med SimulaMet.

Omta​le/publikasjon

Revmabloggen

Tidsl​​​inje

Prosjektet vil starte opp oktober 2020 og vil inneholde flere delprosjekt. Hele prosjektet vil være ferdigstilt i 2028.​

Sist oppdatert 14.07.2023