Prosjekt:

Ergoterapi og kirurgi ved CMC-artrose

Kan ergoterapi utsette eller redusere behov for kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert kontrollert studie. Målet med denne studien er å undersøke om ergoterapi i ventetiden før kirurgisk vurdering kan redusere eller utsette behovet for kirurgi hos personer med artrose i tommelens rotledd (CMC-ledd).

Prosjek​tleder

Ingvild Kjeken​

Om pros​jektet

Målet med denne studien er å undersøke om ergoterapi i ventetiden før kirurgisk vurdering kan redusere eller utsette behovet for kirurgi hos personer med artrose i tommelens rotledd (CMC-ledd). Effektene vil bli evaluert i en multisenter randomisert kontrollert studie, der pasienter som mottar ergoterapi i ventetiden før kirurgisk vurdering blir sammenlignet med dem som mottar standard behandling (dvs. ingen behandling) med hensyn til antall deltakere som er operert etter to år, samt smerter, håndfunksjon og kostnadseffektivitet over toårsperiode. Resultatene vil videre gi innsikt i henvisningspraksis, og om hvilke faktorer som predikerer bedring som følge av ergoterapi eller kirurgi. Totalt 180 deltakere vil bli inkludert i studien.

Populærvitenskaplig oppsummering av hovedresultater i studien (.PDF)

​Samarbeid

Studien er utviklet i nært samarbeid med en brukerrepresentant, klinikere og internasjonale eksperter, som også vil bidra i prosessen med å implementere studieresultater i klinisk praksis. Pasienter inkluderes ved tre sykehus; Haukeland Universitetssykehus i Bergen, st Olavs Hospital i Trondheim, og Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus.​

Omtale/pub​likasjoner

Prosjektet ble første gang omtalt i et oppslag fagbladet Ergoterapeuten, nr 2, 2015, med overskriften «Over syv millioner til forskning på ergoterapi». Siden er resultatene fra prosjektet blitt presentert på EULAR-kongresser, OARSI-kongresser, på MUSS-konferanser og på Norsk fagkongress i ergoterapi. Anne Therese Tveter mottok prisen for beste foredrag på MUSS-konferansen i 2018 og på EULAR-kongressen i 2020, og Else Marit Holen Gravås fikk pris for sitt abstract til EULAR-kongressen 2019.  I juli 2019 ble også de første resultatene fra prosjektet presentert i forbindelse med et to-siders oppslag om artrosesmerter i Dagbladet, og igjen i oppslag i samme avis i januar 2020 og desember 2020.​

Publikasjoner så langt er som følger:

Non-pharmacological treatment gap preceding surgical consultation in thumb carpometacarpal osteoarthritis - a cross-sectional study.Does occupational therapy delay or reduce the proportion of patients that receives thumb carpometacarpal joint surgery? A multicentre randomised controlled trial.

Patient Goals and Motivation for Thumb Carpometacarpal Osteoarthritis Surgery.

The MAP-Hand: Psychometric properties and differences in activity performance between patients with carpometacarpal osteoarthritis and rheumatoid arthritis.

The Measure of Activity Performance of the Hand (MAP-Hand) – a reliable and valid questionnaire for use in patients with hand osteoarthritis with specific involvement of the thumb.

Short-term effects of occupational therapy on hand function and pain in patients with carpometacarpal osteoarthritis: secondary analyses from a randomized controlled trial.

Tidsli​nje

Prosjektet startet i 2013, og vil være ferdig i 2022. I juni 2015 var alle 180 deltagere inkludert og i august 2017 var all datainnsamling ferdig.

Else Marit Holen Gravås var ansatt som PhD-student i perioden 2016-2019, og leverte sin avhandling i januar 2021. Anne Therese Tveter har vært ansatt i postdoc stilling i perioden 2017-2020.​​

Sist oppdatert 08.12.2022