Om oss

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer.

​Målet er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for tverrfaglig behandling og rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer gjennom forskning, fagutvikling, kompetansespredning og nettverksbygging.

I tillegg til utvikling og drift av en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter kan enheten og bistå med veiledning, kurs og undervisning.

NKRR har 19 årsverk fordelt på 24 personer. Av disse er ni årsverk eksternt finansiert (per februar 2017).

Sist oppdatert 06.12.2022