WPAI (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire)

WPAI
Type instrument:    Spørreskjema
Målgruppe: WPAI finnes i ulike utgaver til bruk i ulike populasjoner og i en rekke oversettelser. Full oversikt finnes her.               
ICF-nivå : Deltakelse  
Anvendes av: Alle  
Kort beskrivelse :

Spørreskjema som kartlegger arbeidsproduktivitet og aktivitetsbegrensninger i relasjon til arbeid som følge av sykdom siste 7 dager. Resultatene oppsummeres til fire sumskår presentert som prosesntvis funksjonsreduksjon:

— Absenteeism: timer fraværende fra jobb

— Presenteeism: funksjonsnedsettelse på jobb / redusert effektivitet på jobb

— Overall work impairment: kombinasjon av absenteeism and presenteeism

— Funksjonsproblem i daglig aktivitet: eks, innkjøp, trening, barnepass, etc.

Det finnes også en versjon for studenter og skoleelever (Classroom Impairment Questionnaire CIQ).   

Anskaffelse: Spørreskjemaet kan benyttes fritt av alle og uten registrering eller kostnader. For korrekte versjoner anbefales å logge inn fra de​nne lenken. 
Utviklet av:

Margaret Reilly, M.A., M.P.H 1993

Du kan lese abstrakt til originalartikkelen her. 

Oversatt til norsk:

Oversettelsen er gjort av Corporate Translations, Inc., (CTI) et profesjonelt oversettelsesfirma. Oversettelsene er gjort i henhold til anbefalte retningslinjer. Norsk versjon finnes for følgende populasjoner:

General health (GH)

Revmatoid artritt (RA)

Urinsyregikt (Gout)

Ankyloserende spondylitt (AS)

Korsrygg-smerter (LBP)

Du kan finne alle oversettelsene nede på denne  nettsiden.

Testet for metodiske egenskaper: En lang rekke referanser er gjort på ulike versjoner. Komplett oversikt  finner du  her. (Oppdatert sist 2015)
Revmatologiske referanser:

Validitet og reliabilitet hos pasienter med aksial spondyloartritt: Pubmed-lenke

Eller se listen ovenfor​

 Tilleggsinformasjon:  WPAI er anbefalt av OMERACT til bruk for å måle produktivitetstap i arbeidssituasjon: 
Beaton, D.E., et al., OMERACT Filter Evidence Supporting the Measurement of At-work Productivity Loss as an Outcome Measure in Rheumatology Research. J Rheumatol, 2016. 43(1): p. 214-22. Lenke til abstract

Sist oppdatert 08.07.2022