PSFS (Patient Specific Functional Scale)

PSFS (Patient Specific Functional Scale)
Type instrument:   The Patient Spesific Functional Scale (PSFS) er et pasientspesifikt instrument. Det innebærer at det er pasienten selv som velger ut aktiviteter (tre til fem) hun/han har problemer med som følge av sin sykdom/skade og deretter scorer utførelse av disse aktivitetene.  
Målgruppe: PSFS er et generisk instrument som kan brukes med alle alders- og diagnosegrupper, unntatt små barn og personer med uttalt kognitiv svikt. Det er sannsynligvis mindre egnet i akutt fase, men fungerer godt i forhold til personer med varige sykdommer eller funksjonsproblemer når akutt fase er over.  
ICF-nivå : Aktivitet og deltakelse  
Anvendes av: Mest av ergoterapeuter og fysioterapeuter, men kan brukes av alle faggrupper.  
Kort beskrivelse :

Utfylling av PSFS kan gjøres ut fra skriftlig instruksjon, eller gjennom et kort intervju hvor intervjuer leder pasienten gjennom prosessen med å komme frem til aktivitetene som nedskrives. Hensikten er at pasienten skal skrive ned inntil tre aktiviteter hun/han har problemer med å utføre slik hun/han ønsker det på grunn av sin sykdom/skade. Når aktivitetene er skrevet inn i skjemaet bes pasienten om å angi på en skala fra 0 til 10 hvordan hun/han klarer å utføre hver av de aktivitetene som er beskrevet, ved å ta utgangspunkt i hvordan det fungerte sist gang hun/han utførte aktiviteten.

Du kan få en grafisk fremstilling av endring ved å fylle inn pasientens svar i et excelark som vi har utformet. Dette finner du her: PSFS skåring_excel.xlsx

FILM som viser hvordan testen gjennomføres og tolkes.

Anskaffelse: Du finner PSFS-skjemaet her: PSFS-testskjema.pdf    
Utviklet av: PSFS ble utviklet av den kanadiske fysioterapeuten Paul Stratford, som publiserte den første artikkelen om instrumentet i 1995. Se litteratursliste her: PSFS Litteraturliste.pdf  
Oversatt til norsk: PSFS er oversatt til norsk av Ingvild Kjeken og Margreth Grotle.  
Testet for metodiske egenskaper: Norsk versjon er testet for validitet, reliabilitet og responsivitet i forhold til personer med muskel-skjelettlidelser i primærhelsetjenesten. Artikkelen finner du her: Moseng 2013 PSFS i primærhelsetjenesten.pdf
Tilleggsinformasjon:

Det finnes flere norske versjoner av PSFS. I en av disse er scoringsskalaen snudd i forhold til originalversjonen.

I originalversjonen går skalaen fra 0 (kan ikke utføre aktiviteten) til 10 (kan utføre aktiviteten uten vanskelighet eller som før skaden/sykdommen). Versjonen som ligger som vedlegg til høyre på denne siden har samme scoringsskala som originalversjonen.  

I noen sammenhenger vil man og finne versjoner av PSFS hvor det kun er mulig å skrive inn tre aktiviteter og hvor instruksjonen viser til at man skal fylle inn en til tre aktiviteter. Den versjonen er bl.a. benyttet i Fysioprim.

 

Sist oppdatert 18.03.2022