KDA (Kartlegging av daglig aktivitet)

KDA (Kartlegging av daglig aktivitet)
Type instrument:   Skjema som pasienten fyller ut selv gjennom et døgn.  
Målgruppe: Alle
ICF-nivå : Aktivitet, deltakelse og miljøfaktorer.  
Anvendes av: Vanligvis brukt av ergoterapeuter, men kan også benyttes av andre faggrupper.  
Kort beskrivelse : Skjema over et døgn, inndelt i havtimes-rater. Pasienten fyller ut hvilken aktivitet man utfører til ulike tider og skårer og kategoriserer denne aktiviteten i forhold til fire ulike individuelle aspekter (type aktivitet, utførelse, verdsetting/viktighet og hvorvidt man liker aktiviteten).
Anskaffelse: Norsk versjon (Bonsaksen, Lund, Ellingham, Hussain, Meier & Sveen 2014) finner du her:

Kartlegging av Dine Aktiviteter (KDA).pdf

Utviklet av: Den norske versjonen er oversatt fra Occupational Questionnaire som er et selvrapporteringsredskap med bakgrunn i Model of Human Occupation (MOHO). Du kan lese abstrakt her.    
Oversatt til norsk: Tore Bonsaksen, Anne Lund, Brian Ellingham, Ratna A. Hussain, Margrit R. Meier og Unni Sveen. Norsk oversettelse og tilpasning av Occupational Questionnaire: Kartlegging av Dine Aktiviteter (KDA). Ergoterapeuten nr 2, 2015.      
Testet for metodiske egenskaper: Den norske oversettelsen er kvalitetstestet gjennom to pilotstudier, men ikke spesifikt testet for psykometriske egenskaper (se artikkel over).  

 

Sist oppdatert 06.04.2021