IMF (Index of Muscle Function (IMF) – funksjonstest for underex.

IMF (Index of Muscle Function (IMF) - funksjonstest for underex.
Type instrument:   Funksjonstest  
Målgruppe:

Personer med RA i funksjonsklasse 2.

Kan også benyttes hos personer med artrose i hofter / knær.

ICF-nivå : Kroppsnivå.  
Anvendes av: Fysioterapeuter.  
Kort beskrivelse :

Funksjonstest som består av 13 deltester. De to første testene er fortester, det vil si at dersom pasienten ikke klarer å gjennomføre disse avbrytes testen.

Funksjonstesten er delt inn i 3 undergrupper:

 • Muskelstyrke
 • Balanse og koordinasjon
 • Utholdenhet.

  Tidsbruk: Testen tar ca. 10 - 15 minutter å gjennomføre.

  Poengbedømming:
  Hver test vurderes på en trepoengsskala:
  0 = gjennomfører testen uten problem.
  1 = gjennomfører testen med noe vanskelighet.
  2 = gjennomfører testen med stor vanskelighet eller klarer ikke gjennomføre testen.
  Alle skårene summeres og totalsummen blir mellom 0 - 40 poeng.  
Anskaffelse:

Selve testen

Spesifikk poengberegning

Manual

Utviklet av: Charlotte Ekdahl, 1989. Videreutviklet og evaluert i 1999.  
Oversatt til norsk: NKRR 2004  
Testet for metodiske egenskaper: Ekdahl C, Englund A, Stenström CH.
Development and evaluation of the Index of Muscle Function. Advances in Physiotherapy 1999; 1: 45-55. Les abstrakt
Revmatologiske referanser:

Ekdahl C, Andersson SI, Svensson B.
Muscle function of the lower extremities in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. A descriptive study of patients in a primary health care district. J Clin Epidemiol 1989; 42: 947-954. Les abstrakt

Ekdahl C, Andersson SI, MoritzU.
Dynamic versus static training in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1990; 19: 17-26. Les abstrakt  

Tilleggsinformasjon:

Testen krever lite og enkelt utstyr. Forfatterne av testen anbefaler at testen benyttes i klinisk virksomhet eller i pasientens hjem.

Funksjonstesten kan også benyttes i forskning.
Manualer er noe justert i forhold til originalen Ekdahl C, Englund A, Stenström CH. Development and evaluation of the Index of Muscle Function. Advances in Physiotherapy 1999; 1: 45-55.  

 

Sist oppdatert 21.12.2023