HOOS (Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score)

HOOS spørreskjema
Type instrument:   Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.  
Målgruppe: Primært utviklet for personer med artrose i hofte, men kan brukes av alle.
ICF-nivå : Kroppsnivå / aktivitet / deltakelse. Brukes primært for å beskrive funksjonsnivå hos en pasientgruppe, eller for å evaluere effekt/nytte av tiltak på gruppenivå.  
Anvendes av: Fysioterapeuter / ergoterapeuter / helsepersonell / leger.  
Kort beskrivelse :

HOOS er et spørreskjema der helsestatus måles i fem dimensjoner; smerte, stivhet; funksjon i dagliglivet; i forhold til sport og i forhold til livskvalitet.

Pasienten krysser selv av på en fem-gradert skala. Når man fyller ut dette skjemaet tar man i betraktning hvordan symptomene har vært i løpet av den siste uken. Svaralternativene for hvert spørsmål er inndelt i en 5 - punkt Likert skala med responsmuligheter 0 - 4.Den normaliserte skåren 0 - 100 (100 = ingen symptomer, 0 = ekstreme symptomer) summeres for hver subskala.

Tidsbruk: Det tar cirka 10 minutter for pasienten å fylle ut skjemaet.

Anskaffelse:

Testen er oversatt til norsk: HOOS instrument (PDF)

Utviklet av: Professor Ewa M. Roos  
Oversatt til norsk: Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR), Oslo Universitetssykehus.
Testet for metodiske egenskaper:

Se abstrakt og artikkel som blant annet sammenligner testegenskaper ved HOOS, KOOS og WOMAC

   
Tilleggsinformasjon:

WOMAC osteoarthritis index kan utledes av KOOS.

Kontaktperson: Rikke Helene Moe , NKRR, Diakonhjemmet sykehus, tlf. 22 45 48 52

 

Sist oppdatert 27.12.2023