EC-17 (Effective Consumer Scale)

EC-17 (Effective Consumer Scale)
Type instrument:           Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.
Målgruppe: Personer med muskel/skjelettsykdom.
ICF-nivå : Aktivitet, deltakelse.  
Anvendes av: Helsepersonell.  
Kort beskrivelse :

Skjemaet er en brukerundersøkelse som måler egenskaper som er nødvendig for å mestre kronisk sykdom (muskel/skjelettsykdom). Skjemaet består av 17 spørsmål fordelt på 5 hovedområder:

  1. Bruk av helseinformasjon
  2. Avklare verdier og prioriteringer
  3. Kommunikasjon med andre
  4. Roller og kontroll
  5. Å ta beslutninger og handle

Skjemaet har en skala fra 0-4, 0 = aldri, 4 = alltid. Denne ​skalaen omregnes til 0-100 skala ved analyse, dvs 0 = 0,     1 = 25 osv. Det beregnes et gjennomsnitt for scorene til hele skjemaet. 

Det er gjennomført en språklig revisjon av EC-17 i 2018: Revision of the Norwegian effective consumer scale using a dual-panel approach - PubMed (nih.gov)

Anskaffelse: Du finner spørreskjemaet her: EC-17 Norsk versjon 2018.pdf 
Utviklet av: Skjemaet er utviklet på oppdrag fra OMERACT (Outcome Measures in Rheumatology)  
Oversatt til norsk:  Bente Hamnes og Eldri Steen. Det er gjennomført en språklig revisjon av EC-17 i 2018. Ansvarlig: Bente Hamnes, Ingvild Kjeken, Mari Klokkerud og Heidi Zangi i samarbeid med seks erfarne brukere.
Testet for metodiske egenskaper:

Hamnes B, Garratt A, Kjeken I, Kristjansson E, Hagen KB: Translation, data quality, reliability, validity and responsiveness of the Norwegian version of the Effective Musculoskeletal Consumer Scale (EC-17). BMC Musculoskelet Disord 2010, 11: 21. Du kan lese abstractet her .

Bremander A, Wikstrom I, Larsson I, Bengtsson M, Hagel S, Strombeck B. Cultural Adaptation, Validity, Reliability and Responsiveness of the Swedish version of the Effective Musculoskeletal Consumer Scale (EC-17). Musculoskeletal Care 2012 Mar;10(1):43-50. Du kan lese abstractet her.  

Santesso N, Rader T, Wells GA, O'Connor AM, Brooks PM, Driedger M, et al. Responsiveness of the Effective Consumer Scale (EC-17). J Rheumatol 2009 Sep;36(9):2087-91. Du kan lese abstractet her.

t en Klooster PM, Taal E, Siemons L, Oostveen JC, Harmsen EJ, Tugwell PS, et al. Translation and validation of the Dutch version of the Effective Consumer Scale (EC-17). Qual Life Res 2012 Mar 28. Du kan lese abstractet her.

Revmatologiske referanser:

Rader T, Ueffing E, Garcia-Elorrio E, Idzerda L, Ciapponi A, Irazola V, et al. Influencing health equity: role of the effective consumer scale in measuring skills and abilities in a middle income country. J Rheumatol 2011; 38(8):1798-802. Du kan lese abstractet her.

Kristjansson E, Tugwell PS, Wilson AJ, Brooks PM, Driedger SM, Gallois Cet al: Development of the effective musculoskeletal consumer scale. J Rheumatol 2007, 34:1392-1400. Du kan lese abstractet her.

EC17 inngår i Kjernesett for evaluering av rehabilitering ved skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet.

 

Sist oppdatert 01.03.2022