BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score)

Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.

BAS-G er utviklet for personer med ankyloserend spondylitt (Mb. Bekhterev), brukes også ved aksial spondyloartritt.

Deltakelse.

Primært av fysioterapeuter og revmatologer .

Benyttes både i klinikk og forskning til kartlegging og effektstudier.

Spørreskjemaet består av kun to spørsmål. Disse etterspør hvilken effekt sykdommen har hatt på pasientens velbefinnende siste uken og de siste 6 måneder. Hvert spørsmål scores med tall fra 0-10, hvor endene på linjene er markert med henholdsvis den positive og den negative ekstremverdien av det hvert enkelt spørsmål etterspør (= numerisk ranking skala). Pasientene blir instruert i å krysse over det tall der de selv ønsker å markere svaret på spørsmålet.

Poengbedømming/scoring

BAS-G består av to separate skalaer. Disse skal ikke legges sammen. Kalles BAS-G1 og BAS-G2 etter hvilken skala man fyller ut. Tallet skal angis med en desimal og ligger mellom 0.0 og 10.0. Tallet 0 = uten anmerkning. Tallet 10 = maks.

Beregnet tidsbruk: cirka 2 minutter.

BAS-G er sensitiv for intensiv rehabilitering.

The Assessment in Ankylosing Spondylitis (ASAS) Working Group.

Hanne Dagfinrud, NKRR.

Testet for reliabilitet, og validitet i originalversjon. Testet for sensibilitet i originalversjon og i svensk versjon. Se referanser under «revmatologiske referanser» nedenfor.

Jones S, Steiner A, Garrett L, Calin A: The Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score (BAS-G). Br J Rheumatol 1996; 35: 66 - 71. Du kan lese abstractet her .

van der Heijde D, Bellamy N, Calin A, Dougados M, Askim Kahn M et al: Preliminary core sets for endpoints in ankylosing spondylitis. J Rheumatol 1997; 24: 2225 - 9. Du kan lese abstractet her.

Cronstedt H, Waldner A, Stenstrøm CH: The Swedish version of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index. Reliability and validity. Scand J Rheumatol 1999; 28 (suppl. 111): 1 -9. Du kan lese abstractet her .

Frändin K, Sonn U, Svantesson U, Grimby G: Functional balance tests in 76-year-olds in relation to performance, activities and daily living and platform testes. Scand J Rehab Med 1995; 27: 231-241. Du kan lese abstractet her .

Waldner A, Cronstedt H, Stenstrøm CH: The Swedish version of the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. Reliability and valididty. Scand J Rheumatol 1999; 28 (suppl 111): 10 - 16. Du kan lese abstractet her.  

BAS-G bør brukes sammen med BASDAI og BASFI og helst også med BASMI for å gi en beskrivelse av sykdomskonsekvensene på alle ICF nivåene. ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society) anbefaler bruk av numerisk rating (NRS).

Sist oppdatert 06.04.2021