Opphold ved NBRR

Rehabilitering innebærer å styrke pasientens muligheter for en bedre hverdag. Hva det innebærer for den enkelte vil variere, men det er pasientens egne behov og mål som gir oppholdet retning.

NBRR tilbyr to hovedtyper opphold, ett kort og ett litt lengre.

​NBRR tilbyr to hovedtyper opphold, innledende rehabiliteringsopphold som varer i 5-11 dager, og rehabiliteringsopphold som varer i 2-3 uker.

Oppholdet på NBRR tilpasses den enkeltes behov. I tett samarbeid med pasienten bidrar det tverrfaglige teamet til å skreddersy en rehabiliteringsplan med tydelige mål og tiltak. Rehabiliteringsoppholdet skal bidra til å styrke pasientens muligheter for en bedre hverdag.

Alle nyhenviste pasienter som tas inn settes først opp til innledende rehabilitering. Oppholdet innebærer en grundig tverrfaglig kartlegging og avklaring av pasientens utfordringer og rehabiliteringsbehov. Innledende tiltak iverksettes, og det avklares om det er nødvendig og hensiktsmessig med videre samarbeid ved NBRR i form av et rehabiliteringsopphold. I samråd med teamet kommer pasienten frem til fokusområder for perioden frem til neste opphold.

Utgangspunktet for organiseringen og møtestrukturen på NBRR er et tett tverrfaglig samarbeid der pasienten inngår som medlem i teamet. En individuell skreddersydd rehabiliteringsplan med tydelige mål og tiltak, er utgangspunktet for pasientens rehabilitering. 
 

Innkomst og oppstart på oppholdet

Første dag har pasienten innkomstsamtale med lege sammen med psykolog eller sykepleier. I løpet av de 3-4 første dagene har alle faggruppene gjennomført sine kartleggingssamtaler og relevante undersøkelser. Hensikten er å gjøre en grundig faglig vurdering, og samtidig bli kjent med pasientenes egen forståelse av sine ressurser, ønsker og utfordringer.

 

Målsettingsmøte

Etter kartleggingen utarbeider pasienten, sammen med det tverrfaglige teamet, en individuell rehabiliteringsplan. Planen tar utgangspunkt i pasientens langsiktige og kortsiktige mål, aktuelle tiltak og arbeidsfordeling. Rehabiliteringsplanen evalueres jevnlig sammen med pasienten, i individuelle samtaler med primærsykepleier, eller i møter sammen med deler av teamet.  

 

Pårørende

Pårørende inviteres til å delta på møter med enkelte faggrupper eller hele teamet, der dette er hensiktsmessig og ønskelig fra pasientenes side. Dette kan gjennomføres  ved fysisk oppmøte, video- eller telefonsamtale.

 

Møter med eksterne samarbeidsparter

For å sikre en god rehabiliteringsprosess etter utskrivelse, er det viktig med kontakt med lokal helse- og omsorgstjenester. Kontakten kan gjennomføres under oppholdet, eller i etterkant i pasientens lokalmiljø.

 

Avslutningsmøte

Under siste del av oppholdet møtes pasienten og teamet for å evaluere rehabiliteringsprosessen og gjøre nødvendige avtaler i forbindelse med utskriving.

 

Tverrfaglig epikrise

Det utarbeides en grundig tverrfaglig epikrise med vurderinger og tiltak fra alle faggrupper. I samråd med pasienten, sendes epikrisen til henvisende revmatolog, fastlege og andre aktuelle fagpersoner.  

​I etterkant av et rehabiliteringsopphold kan det avtales et oppfølgingsopphold der det er hensiktsmessig.  Formålet er å styrke en positiv utvikling og forebygge tilbakefall, samt sikre videreføring av nødvendige tiltak på kommunalt og regionalt nivå.

Telefonsamtale

For at både vi som jobber på NBRR og du skal være best mulig forberedt, ringer vi deg cirka tre uker før oppholdet. Lagre gjerne telefonnummeret vårt i kontaktlisten din så du kjenner igjen nummeret vår vi ringer: 22 45 48 62. NBRR har telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-15 om du har behov for å kontakt oss.

Tilgjengelighet

Et opphold hos NBRR inneholder varierte dager med forskjellige aktiviteter. Arbeidsdagen på NBRR er fra 8.30-15.30. I dette tidsrommet ønsker vi at du er til stede slik at vi kan få gjennomført alle planlagte aktiviteter.

Medisiner

Du må ha med deg en liste over alle legemidlene du bruker. Medisinlisten får du hos fastlegen din. Hvis du bruker øyedråper, hormontabletter (p-piller, tabletter mot overgangsplager og benskjørhet), inhalasjonsmedisin eller medisiner som gis i sprøyte/penn må du ta det med deg. Øvrige medikamenter tar du med til første dag og til første dose 2. dag. Resten av oppholdet får du disse legemidlene fra sykehuset.​

Måltider

Alle måltider blir servert på enhetens oppholdsrom. Det er bare NBRRs pasienter og personal som kan bruke oppholdsrommet. Enheten har et lite kjøkken med kjøleskap og fryser der du kan oppbevare litt privat mat hvis det er ønskelig. Ved behov for spesiell kost, har kjøkkenet ulike diett- og kostalternativer. For å få tilpasset kostholdet, må vi ha informasjon om dette før oppholdet. Vi spør deg derfor om dette i telefonsamtalen.

Klær

Ta med klær som passer til årstiden. Du trenger treningstøy og sko til bruk både inne og ute. Håndklær får du her. Ved opphold over 1 uke, er det mulighet for å benytte vaskemaskin en gang per uke.

Verdisaker

Du har selv ansvar for private eiendeler. Sykehuset anbefaler at du unngår å ta med verdisaker ved innleggelse. Det hender dessverre at sykehuset har besøk av uvedkommende med uærlige hensikter. På NBRR er et låsbart garderobeskap på hvert pasientrom.

Permisjon

Om du har behov for, eller ønske om, permisjon i helgene, kan dette avtales med personalet (dersom oppholdet ditt strekker seg over en eller flere helger).​

Bruk av alkohol og andre rusmidler

Bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt under oppholdet.​

​Se ellers praktisk informasjon om Diakonhjemmet sykehus

Sist oppdatert 27.09.2023