Kirsten Viktil

Farmasøyt

En person som smiler for kameraet
Kirsten Viktil, farmasøyt.

​Utdannelse:
1983: Cand.pharm, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
1998: Spesialist i sykehusfarmasi
2007: PhD, UiO, tema for avhandlingen var: «Legemiddelrelaterte problemer hos pasienter innlagt på sykehus».

Verv: 
  • Leder av arbeidsgruppen for PasientInfoRevma (nasjonal tverrfaglig gruppe som lager skriftlig informasjonsark om legemidler til pasienter med revmatisk sykdom  - webbasert) www.legeforeningen.no › Norsk-revmatologisk-forening
  • Sitter i redaksjonsutvalget for Norsk Legemiddelhåndbok, og der medforfatter for kapitlene Legemiddelgjennomgang, for Etterlevelse av legemiddelbruk, og for Avmedisinering. 
Annet: 
Bistilling som førsteamanuensis II, på Farmasøytisk institutt, UiO og er bl.a. emneleder for kurs for farmasøyter på UiO: Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk og klinisk kommunikasjon.Sist oppdatert 22.01.2021