Kort om oss

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering tilbyr skreddersydd tverrfaglig rehabilitering.

Tett tverrfaglig samarbeid er viktig

​Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering tilbyr skreddersydd tverrfaglig rehabilitering for personer over 18 år med kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom, både inflammatoriske leddsykdommer, bindevevssykdommer og vaskulittsykdommer.

Et opphold på enheten planlegges og gjennomføres i nært samarbeid mellom pasient og et spesialisert tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet består av revmatolog, fysioterapeut, sykepleiere, ergoterapeut, sosionom og psykolog. Samarbeid med innsøkende instans og lokale helsetjenester er en del av våre rutiner. Enheten har fem senger og rehabiliteringen er døgnbasert.

Å yte helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen er NBRRs viktigste oppgave, og vi har ansvar for å kartlegge og formidle resultater av behandlingen. Alle pasienter blir derfor bedt om å fylle ut en del spørreskjema, ved innkomst og ved avslutningen av oppholdet.

Som nasjonal tjeneste bidrar vi også med relevant undervisning, og sørger for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsevesenet, andre tjenesteytere (blant annet NAV) og brukere.

Tjenesten deltar også i forskning og forskningsnettverk, og har et tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering .

  
Helse- og omsorgsdepartementet har laget følgende definisjon av rehabilitering:

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet».

Forenklet kan vi si at rehabilitering er hjelp til selvhjelp for en bedre hverdag. NBRR bruker endringsfokusert veiledning/motiverende intervju i rehabiliteringsprosessen. Det innebærer at tiltakene utformes med utgangspunkt i pasientens motivasjon og egen forståelse av sykdomsutfordringer, og bygger på ressurser og forutsetninger hos pasienten.

De ansatte ved NBRR har høy kompetanse og lang erfaring innen revmatologi og tverrfaglig rehabilitering.

Vi tilbyr vi også kurs, foredrag og undervisning til helsepersonell. Kursene har som mål å styrke kompetansen innen det tverrfaglig og målrettet rehabilitering i det revmatologiske fagmiljøet, og kursene som kan skreddersys ut i fra lokale ønsker og behov. 

Her er noen eksempler på temaer vi tilbyr undervisning i: 

  • Organisering, innhold og målsettingsarbeid i revmatologisk rehabilitering
  • Rehabilitering med utgangspunkt i en biopsykososial forståelse
  • Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)
  • Forebygge, diagnostisere og behandle angst og depresjon ved revmatisk sykdom
  • Aktivitetsregulering
  • Fysisk aktivitet og trening ved revmatisk sykdom
  • Utredning og behandling av utmattelse ved inflammatorisk revmatisk sykdom
  • Forståelse av smerte
  • Søvnhygiene

Sist oppdatert 28.09.2023