Silje Endresen Reme

Professor ved Universitetet i Oslo og forsker ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Dame ser inn i kamera og smiler

Silje Endresen Reme er deltager i forskningsgruppen NOR-WORK, og veileder for doktorgradsprosjekt ved poliklinikken.

NOR-WORK

NOR-WORK er en forskningsgruppe som forsker på behandling av angst og depresjon for personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldte. Det overordnede målet er å forbedre behandling som bidrar til økt arbeidsdeltakelse i tillegg til symptombedring. Gruppen er lokalisert på Poliklinikk psykisk helse og arbeid (hyperlenke) på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus. 

Prosjektet drives fra Poliklinikk psykisk helse og arbeid, hvor pasienter med angst og depresjon behandles med jobbfokusert metakognitiv terapi. For å undersøke sammenhengen mellom kognitiv fungering, symptomer og jobbfunksjon, skal det i tillegg til kartlegging av symptomer og jobbfunksjon, gjennomføres nevropsykologisk testing, både før, etter behandling og ved langtidsoppfølging. Prosjektet er del av «AtWork», som er et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO, NAV, Senter for seniorpolitikk, Diakonhjemmet sykehus, NIPH, NTNU og UiT.

Les om forskningsgruppen

Silje Endresen Reme jobber som professor i helsepsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO), og som klinisk psykolog og forsker ved Avdeling for Smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus (OUS). 

Sentrale temaer i hennes forskning inkluderer arbeidsrehabilitering av pasienter med langvarige smerter, forebygging av postoperative smerter, smertepsykologi og arbeid og psykisk helse. 

Sist oppdatert 02.02.2024