Brage Kraft

Psykolog og postdoktor ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Tittel: "Effekter av endring i affektiv skjevhet (bias) på transdiagnostisk grubling (rumination) og symptomer. En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie".

Beskrivelse

Pasienter med depresjon har en skjevhet i oppmerksomheten slik at de har en tendens til å fokusere på det som er negativt. Tidligere studier tyder på at øvelse via et dataprogram (Atte​ntion bias modification) kan hjelpe folk som tidligere har vært deprimerte til å dreie fokuset vekk fra det som er negativt og redusere tilbakefall av depresjonssymptomer. Nå undersøker vi effekten av denne metoden på blant pasienter med ulike psykiatriske diagnoser for å se om flere kan ha nytte av denne tilnærmingen. Særlig er jeg interessert i å kartlegge hva som kjennetegner pasientene der denne metoden er hjelpsom - i motsetning til pasienter der den ikke er hjelpsom - slik at vi kan spisse behandlingen mot dem som har mest nytte av den.

Les mer om prosjektet: Effekter av endring i affektiv skjevhet (bias) på transdiagnostisk grubling (rumination) og symptomer. En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie (cristin.no)

  • Nevrokognisjon og depresjon
  • Individualisert kartlegging og behandling ("precision medicine")
  • Komplekse modeller av psykiske lidelser
  • Maskinlæring og nettverksanalyse

19. juni 2019 forsvarte cand. psychol. Brage Kraft sin avhandling for graden PhD:

The Interplay between Symptoms, Rumination, Attentional Bias and Control Processes in Depression (uio.no)

Les sammendrag av avhandlingen
Sist oppdatert 02.02.2024