Ung dame med laptop

veiledet internettbehandling

EMestring

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen tilbyr vi veiledet internettbehandling til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon.

Kontakt oss

​​​​


 


Depresjon - veiledet internettbehandling

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse preget av senket stemningsleie, mangel på interesse og glede, tretthet og nedsatt energi. Veiledet internettbehandling er et nytt og effektivt behandlingstilbud til personer med denne lidelsen.
Depresjon - veiledet internettbehandling
Depresjon.jpg

Panikklidelse - veiledet internettbehandling

Angst er i utgangspunktet en normal kroppsreaksjon som skal gjøre oss i stand til å møte trusler. Personer som har en panikklidelse får plutselige og kraftige angstanfall som gir redsel og betydelig kroppslig ubehag hos den det gjelder. Veiledet internettbehandling er et nytt behandlingstilbud som har vist seg å være nyttig for personer med denne lidelsen
Panikklidelse---veiledet-internettbehandling
Panikklidelse.jpg

Sosial angst - veiledet internettbehandling

Angst er i utgangspunktet en normal kroppsreaksjon som skal gjøre oss i stand til å møte trusler. Men ved sosial angstlidelse er angsten så sterk og hyppig at den gjør det vanskelig å fungere som man vil i hverdagen. Veiledet internettbehandling bygger på kognitiv atferdsterapi og har vist seg å være nyttig for personer med sosial angst.
Sosial angst - veiledet internettbehandling
Sosial angst.jpg
Sist oppdatert 25.03.2024