veiledet internettbehandling

eMestring – ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du svar på en del vanlige spørsmål om eMestring.

Som utgangspunkt kan alle over 18 år med panikklidelse, sosial angst eller depresjon søke om behandling i eMestring. I og med at behandlingen foregår på Internett må du ha et minimum av teknisk kompetanse for å delta. Klarer du for eksempel å bruke nettbank har du tilstrekkelig kunnskap til å motta behandlingen.

eMestring er ikke egnet for deg som er i en krisesituasjon, eller har akutt behov for helsehjelp. 

Per i dag tilbyr vi veiledet internettbehandling til personer som har depresjon, panikklidelse eller sosial angst. Det vil si at vi ikke kan tilby behandling for generalisert angst (GAD), tvangslidelse (OCD) eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Du kan ikke motta behandling i eMestring dersom du allerede er i gang med en annen form for psykologisk behandling. Dersom du ønsker å forsøke eMestring istedenfor annen behandling, anbefaler vi at du drøfter dette med behandleren din.

Ja. Til første time blir alle kalt inn til et fysisk møte hvor vi sammen vurderer om dette vil være et egnet behandlingsprogram for deg. Dersom du ønsker det, kan dette møtet også skje via videokonsultasjon.​

eMestring er en del av spesialisthelsetjenesten og du kan ikke samtidig stå på venteliste til annen behandling i denne delen av helsetjenesten. Dersom du står på venteliste til privat behandler kan det være nyttig med eMestring i ventetiden. Vi anbefaler ikke at en mottar to parallelle behandlinger for samme type problematikk samtidig.​

Normalt sett kan du forvente å bli innkalt til vurderingssamtale innen 3 uker. I noen perioder kan det være lengre ventetid. Det er ikke ventetid på selve behandlingen. Dersom du etter vurderingssamtale får tilbud om behandling i eMestring, kan du starte opp samme dag.​

eMestring tilbyr ansikt til ansikt samtale ved oppstart og ved avslutning av behandlingen. Utover dette tilbyr vi ansikt til ansikt samtaler bare ved spesielle behov.​

Nei, men du kan bruke PC, Mac eller nettbrett for å gjennomføre videosamtaler.​

Det kan bli frustrerende for deg dersom du ikke er trygg på det tekniske. Vi bruker å si at dersom du klarer å betale regninger i nettbank, har du tilstrekkelige datakunnskaper til å motta behandling i eMestring. Dersom du opplever problem med det tekniske, vil vi forsøke å hjelpe deg videre så godt vi kan.​

Vi er en del av psykisk helsevern og tilbyr faste konsultasjonstider på hverdager. Samtalene blir ofte holdt i tidsrommet 9-15. Det betyr at du må være tilgjengelig på et tidspunkt innenfor dette dersom du ønsker å bli vurdert for eMestring. Det er kun den første samtalen som ligger innenfor normal arbeidstid. Dersom du får tilbud om å starte i eMestring, kan du jobbe med behandlingen når det passer deg.​

Kontakt oss ved ønske om nytt tidspunkt, så forsøker vi å innfri dette.​

Du betaler egenandel for vurderingstimen i forkant av behandlingen og for avslutningssamtalen når du er ferdig med behandlingsprogrammet. Dersom du i løpet av behandlingen møter til samtaler ansikt til ansikt, betaler du også egenandel for disse. Utover dette er behandlingen gratis.

Behandleren din vil hjelpe deg med å komme lengst mulig i programmet. Det er imidlertid ikke alle som fullfører alle delene i behandlingen, men som likevel får hjelp for sine vansker. Når kontakten med behandler avsluttes, får du tilgang til hele behandlingen i 6 måneder fremover. ​

Sist oppdatert 19.12.2023