Ortopedi

Ortopedisk avdeling tilbyr diagnostikk og behandling av skader og lidelser som omfatter kroppens bevegelsesapparat (ben, ledd, muskler og sener).

Som lokalsykehus i Oslo utfører vi flere akuttoperasjoner daglig. I tillegg behandler avdelingen kompliserte ortopediske problemstillinger henvist fra behandlere over hele landet gjennom ordningen ​med at pasienter fritt kan velge behandlingssted blant ​sykehus som har avtale med det offentlige.​

Les om valg av behandlingssted

Diakonhjemmet Sykehus er et foretrukket sykehus innen kirurgi for pasienter med revmatiske lidelser. Våre kirurger har bred og spesialisert kompetanse på operasjoner på pasienter med store og kompliserende leddforandringer. I samarbeid med Revmatologisk avdeling​ forskes det mye på denne pasientgruppen. 

Vi har også mange års erfaring i avansert protese- og revisjonskirurgi på hofte, kne, skulder, albue og ankel. Diakonhjemmet Sykehus er et av få sykehus i Norge som tilbyr protesekirurgi i albue og ankel.

Avdelingen har et spesialisert behandlingstilbud til pasienter over 65 år med hoftebrudd i 8 av Oslos 15 bydeler. Årlig behandles over 500 pasienter i vårt ortogeriatriske behandlingsforløp.

I tillegg til øyeblikkelig hjelp tar vi imot pasienter henvist fra legevakt, fastlege og andre sykehus. Utredningen gjøres ved Senter for ortopedi og revmatologi (SOR). Eventuell operasjon utføres dagkirurgisk eller ved innleggelse på en av våre ortopediske sengeposter.

 

Sist oppdatert 08.05.2024