Ortopedisk sengepost B

Ortopedisk sengepost B er en del av Klinikk for anestesi og kirurgi. Vi har 22 senger som hovedsakelig har pasienter som kommer til planlagte operasjoner i hofte, kne, fot eller ankel. I tillegg har vi øyeblikkelig hjelp på frakturer og andre problemstillinger i underekstremitet. Vi har regionsfunksjon innen revmakirurgi og er ledende i landet på blant annet ankelproteser. I enheten har vi etablert et standardisert behandlingsforløp for pasienter som skal få hofte- eller kneprotese.

På Ortopedisk sengepost B har vi hovedsakelig pasienter som kommer til planlagte operasjoner i underekstremitetene, som omfatter hofte, kne, fot eller ankel. I tillegg tar vi imot øyeblikkelig hjelp på frakturer og andre problemstillinger i underekstremitet. Vi har regionsfunksjon innen revmakirurgi og er ledende i landet på blant annet ankelproteser. Vi har også kompetanse innenfor kompleks sårbehandling og amputasjoner.

Sengeposten er bemannet døgnet rundt og har ca. 20 senger på hverdager. Grunnet høy andel planlagte operasjoner har vi redusert drift i helger og ferier.

Våre elektive pasienter gjennomgår en grundig forberedelse på poliklinikken før operasjonen. De fleste møter opp på selve operasjonsdagen og blir klargjort i operasjonsmottaket og kommer til sengeposten etter inngrepet. Pasienter som skal få hofte- eller kneprotese, tilbys informasjonsseminar i forkant av innleggelsen. Etter operasjonen legges det vekt på egentrening og rask gjenopprettelse av normal funksjon.

Sengeposten har en egen poliklinikk hvor pasienter som er operert hos oss tilbys kontroll hos sykepleier med fjerning av agraffer eller sting.

Vi har et bredt tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og er engasjert i faglig utvikling samt deltar aktivt i kvalitetsforbedring. Flere av våre sykepleiere har videreutdanning innen sår- og smertebehandling.

Kontakt

Ortopedisk sengepost B

Dersom noe haster, ring Sentralbordet: 22 45 15 00

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ortopedisk sengepost B er lokalisert i Diakonveien 12 på Steinerud, 2. etasje.

Også inngang fra Reidar Kobros vei 5.


Besøkstider

  • I dag STENGT
  • Mandag STENGT
  • Tirsdag 14:00 - 18:00
  • Onsdag STENGT
  • Torsdag STENGT
  • Fredag STENGT
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo