diakonhjemmet sykehus

Bruk av sykehusets e-postadresse

E-postmottaket er betjent mandag til fredag kl. 9-15. E-poster kan bli journalført og arkivert i henhold til gjeldende rutiner for saksbehandling.

E-postadresse: postmottak@diakonsyk.no

Du kan avbestille/endre time per telefon, Digipost eller brev.

Sentralbordet tlf. 22 45 15 00

Det kreves henvisning fra fastlege eller andre med henvisningsrett for å få utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Henvendelser om utredning eller behandling uten henvisning vil derfor ikke bli videreformidlet. 

Se "Rett til innsyn i egen journal" for forespørsel om innsyn i pasientjournal. Forespørsler som ikke oppfyller kravene som beskrevet, kan ikke behandles. 

Man har foreløpig ikke tilgang til å lese journalen sin direkte elektronisk som pasient ved Diakonhjemmet sykehus.

Henvendelser med helseopplysninger blir ikke besvart eller videresendt via e-post.

E-post er ikke en sikker kommunikasjonsform, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Sykehuset skal i henhold til krav om informasjonssikkerhet ikke videresende eller besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller informasjon om pasientforhold, per e-post. Dette inkluderer kontakt angående fakturering og øvrige henvendelser relatert til pasientbehandling. Slike henvendelser videreformidles internt ved sykehuset per papir, og du må regne med noe behandlingstid. 

Du kan alternativt kontakte oss på telefon 22 45 15 00 eller sende brev til: Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo. 

Adresseendringer innad i Oslo må meldes til Folkeregisteret (skatteetaten.no). Våre systemer er knyttet opp mot dette registeret. ​

E-mails sent to postmottak@diakonsyk.no are attended to every weekday between 9-15.

All e-mails are registered and archived according to data protection and confidentiality laws and policies.

E-mails containing patient- or health related information will not be replied to or forwarded.

Due to the fact that e-mail is not a secure communication method, we are unable to reply to or forward e-mails which contain patient- or health-related information, by e-mail. This includes information regarding billing and other inquries related to patient care. Such e-mails will be printed out and conveyed internally in the hospital on paper. However, this may cause unnecessary delays.

Alternatively, you can contact us on telephone 22 45 15 00, or send a letter by post to: Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Change of appointment

You can request a change of an appointment by contacting us via the electronic service:

Alle som har poliklinisk time på Diakonhjemmet sykehus får en påminnelse på SMS fem dager i forkant, og fra det elektroniske innsjekkingssystemet to timer før avtalen.

Avbestille eller endre tim​​e

Du kan avbestille eller endre time ved å ringe sykehuset på nummeret oppgitt i innkallingsbrevet, eventuelt på tlf.: 22 45 48 00. Telefonkontakt er kun mulig på dagtid.​

Merk: Telefontid poliklinikk: 8-11.30 og 13-15​

OBS! Du kan ikke lenger endre time elektronisk i MinJournal på grunn av sikkerhet.

Timeavtalen må avbestilles eller endres minst 24 timer i forveien på hverdager, eller senest kl. 12 på fredag hvis timen er på mandag. Avbestiller eller endrer du timen etter dette, må du betale gebyr. 

Gebyret for ikke å møte opp til avtalt time er kr. 1.544,- for pasienter som mottar fysiske helsetjenester, og kr. 386,- for pasienter som mottar psykiske helsetjenester. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Beløpene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Følg med på Helsenorge​​ for endringer.​

Ved endringer eller avbestillinger av operasjon bør sykehuset kontaktes senest en uke før operasjonstidspunktet for at sykehuset skal få omprioritert sine ressursser. Manglende oppmøte til planlagte timer i sykehuset legger beslag på store ressurser årlig.​

Luftveis​sympt​​​​​omer?

Har du luftveissymptomer eller er i karantene?
Les mer om hvordan du skal forholde deg:
Oppdatert ​informasjon om koronavirussituasjonen​

You can also contact us on telephone 22 45 15 00 or send a letter by post to: Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Requests concering change of appointment sent by e-mail, will not be answered or forwarded.

Requests regarding treatment in the hospital

All requests conserning treatment in the hospital must be handled by your family doctor/general practitioner, who will send a referral to the hospital according to current guidelines. 

Medical records   

See Rettigheter og muligheter for pasienter to read about our procedures concerning requests of this kind.

For change of private adress within Oslo: Contact Folkeregisteret (skatteetaten.no). Our systems register adresses directly from Folkeregisteret. ​


 

Sist oppdatert 28.07.2023