Koronavirusutbruddet

Sykehuset er fra 14.03.2022 ute av grønn beredskap. Regjeringens strategi er nå en «Leve-med-strategi» der vi skal normalisere hvordan vi forholder oss til og håndterer Covid-19. Det betyr at sykehuset i økende grad håndterer situasjonen gjennom mer normalisert drift.

Publisert 30.03.2023
Sist oppdatert 25.09.2023
KOronaviruset, illustrasjon
Koronaviruset, illustrasjon

Det er ikke besøksrestriksjoner lenger, som vil si at det er vanlige besøksrutiner som før pandemien. 

For å beskytte våre sårbare pasienter oppfordres det til at personer som selv er syke med smittsomt luftveisvirus, avstår fra å besøke inneliggende pasienter. Det er unntak for pårørende til kritisk syke og andre særskilte tilfeller.

Besøkende, ledsagere, pårørende og polikliniske pasienter anbefales å bruke munnbind inne på sykehuset dersom de:

  • har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, rennende eller tett nese, sår hals, hoste, tap av smak eller luktesans)
  • har husstandsmedlemmer som er syke av Covid-19, influensa eller Noro-virus (omgangssyke)
  • har vært smittet med Covid-19 siste 10 dager

​​Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

Alle pasienter skal i utgangspunktet møte til avtalte timer på sykehuset. Pasienter med timeavtale som har symptomer som kan være Covid-19 eller som nylig har testet positivt for Covid-19 skal ta kontakt med enheten der de har avtale for avklaring.

Pasienter og deres ledsagere anbefales å bruke munnbind inne på sykehuset dersom de: 

  • har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, rennende eller tett nese, sår hals, hoste, tap av smak eller luktesans)
  • har husstandsmedlemmer som er syke av Covid-19, influensa eller Noro-virus (omgangssyke)
  • har testet positivt for Covid-19 siste 10 dagene

For aktuelle smitteverntiltak i Oslo, følg med på www.oslo.kommune.no/koronavirus/

Kan ansatte gå på jobb?
Se sykehusets prosedyrer, tilsvarende sykehusets interne kvalitetshåndbok, EK (oppdatert 08.11.22):
Luftveisvirus og koronavirus (covid 19) - kan ansatte gå på jobb?

Her kan du lese om testing, hva man skal gjøre ved ulike symptombilder, påvist smitte og annet.


Kontakttelefon

Kontakttelefon for korona er fortsatt ​Bedriftshelsetjenestens telefon, tlf.nr.: 22 45 48 12.

Les mer:
helsenorge.no
Koronavirus - råd og informasjon til befolkningen og helsepersonell
FHI: Nytt koronavirus - fakta, råd og tiltak

​22. mars 2022 ble den daglige rapporteringen til Helse Sør-Øst over innlagte og døde covid-19-pasienter avviklet, og også registreringen av dødsfall på denne siden.

Diakonhjemmet sykehus har landets fremst eksperter på behandling av inflammatorisk revmatisk sykdom. Nå har de samlet kunnskapen om koronaviruset og gir råd om hvordan pasienter med inflammatoriske sykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i.

Hovedkonklusjonen til sykehusets fagmiljø er at det per i dag ikke finnes kunnskap som tilsier at pasienter skal stoppe eller trappe ned antirevmatisk behandling (immunsupprimerende behandling). Våre eksperter har tatt for seg en rekke problemstillinger og via lenken under finner du alle deres råd.

Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Du kan laste ned anbefalingene som PDF på informasjonssiden. 

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse. Registeret vil på sikt berikes med opplysninger fra andre helseregistre.

Det er mulig for pasient å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.

Norsk pandemiregister

Here you will find information about the corona in different languages:

Korona - information in different languages.