REMEDY åpnet 20. mai

Fredag 20. mai markerte vi åpningen av REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Åpningen ble markert med velkomst fra Anders Mohn Frafjord, styreleder for REMEDY og administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus, etterfulgt av innlegg fra Forskningsrådet, Olav Thon Stiftelsen, partnere og ledelsen for REMEDY ved senterleder Espen A. Haavardsholm og nestledere Siri Lillegraven og Anne Therese Tveter.  Det var også et innlegg fra klinikkledere ved aktuelle klinikker og sykehusets styreleder Ingunn Moser.

Publisert 24.05.2022
Sist oppdatert 27.12.2023
Styreleder REMEDY og administrerende direktør Diakonhjemmet sykehus, Anders Mohn Frafjor, senterleder Espen A. Haavardsholm, Ola
Styreleder REMEDY og administrerende direktør Diakonhjemmet sykehus, Anders Mohn Frafjor, senterleder Espen A. Haavardsholm, Olav Thon og leder for porteføljestyret Helse i Forskningsrådet Ole Johan Borge

Tirsdag 7. desember 2021 kl. 12 ble det offentliggjort at Forskningsrådet tildeler 384 millioner kroner over åtte år til tre nye Forskningssenter for klinisk behandling (FKB). REMEDY ved Diakonhjemmet sykehus var et av sentrene Forskningsrådet ønsker med FKB-ordningen å støtte fremragende forskning som fører til bedre behandling for norske pasienter.

REMEDY er muliggjort gjennom støtte fra Forskningsrådet (inntil 128 millioner kroner) og Olav Thon Stiftelsen (inntil 32 millioner kroner). Diakonhjemmet sykehus er vertsinstitusjon, og har fire partnere tilknyttet senteret: Oslo Universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin ved Universitet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og stiftelsen MAGIC.

 

REMEDY - Center for Treatment of  Rheumatic and Musculoskeletal Diseases

 

 

Fredag 20. mai gikk startskuddet for REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, og det var samlet over 160 deltakere for den høytidelige åpningen. Det var mange gratulasjoner, hyggelige hilsener og interessante innlegg. Fra Forskningsrådet stilte Ole Johan Borge, avdelingsdirektør Helseforskning og helseinnovasjon, og spesialrådgiver Henrietta Blankson. De gratulerte og takket for mange år med god forskning fra Diakonhjemmet, videre snakket de om forventningene til REMEDY og avsluttet med de gode tilbakemeldingene REMEDY fikk fra de eksterne ekspertpanelene. Søknaden ble beskrevet som enestående, med et fremragende tema, realistiske ambisjoner og forskning som vil ha stor betydning for pasientgruppen. Olav Thon var tilstede og snakket om forventningene både Olav Thon Stiftelsen og han selv har til satsing og forskning på muskel- og skjelettfeltet.

Bo Gleditsch, generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, var til stede og orienterte om Revmatikerforbundet sin rolle i senteret hvor de skal bidra med brukererfaringer og formidling av forskningsresultater. Dag Kvale, leder for Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultetet, Universitet i Oslo snakket om deres partnerskap med REMEDY. Det gjorde også Erlend Smeland, direktør for forskning innovasjon og utdanning ved Oslo Universitetssykehus. Stiftelsen MAGIC, snakket om kunnskapsbasert medisin i praksis. Videre var det gratulasjoner og lykkeønsker fra alle partnerne i senteret.

Hvordan er REMEDY organisert?​ 

 

REMEDY er organisert i syv arbeidspakker


Målet med REMEDY er å bedre behandlingen til pasienter med revmatiske og muskelskjelettsykdommer.  For å oppnå dette er REMEDY organisert i syv arbeidspakker som hver dekker ulike deler av pasientforløpet for pasientgruppen.

 

Her er de syv arbeidspakkene i REMEDY: 

  • I arbeidspakke 1 vil en fokusere på kliniske studier av høy kvalitet for å undersøke effekt av medikamenter, kirurgiske prosedyrer, injeksjoner og ikke-farmakologiske intervensjoner, samt persontilpassede behandlingsstrategier..
  • I arbeidspakke 2 er målet å identifisere biomarkører og genetiske/epigenetiske markører for behandlingseffekt og alvorlighet av sykdom. Disse markørene kan brukes til å oppdage og kategorisere tidlig sykdom i klinisk praksis.
  • Målet med arbeidspakke 3 er å bidra til å bedre forstå underliggende smertemekanismer for å optimalisere behandling for pasienter med smerte.
  • I arbeidspakke 4 vil en utvikle og evaluere strategier for å behandle og forhindre komorbiditet, med et særlig fokus på hjertekarsykdom.
  • Arbeidspakke 5 skal utvikle og undersøke brukervennlighet, effekt og kostnadseffektivitet av persontilpasset digital hjemmeoppfølging.
  • I arbeidspakke 6 undersøkes langtidsvirkninger, sikkerhet, arbeidsdeltagelse og helseøkonomiske konsekvenser av nye medisiner og behandlingsstrategier gjennom nasjonale registerdata.
  • I arbeidspakke 7 skal en undersøke om økt helsekompetanse, etterlevelse av behandling og eHelsestrategier kan bedre pasientens evne til å mestre sin egen sykdom. ​

Hva er Cl​inical Trials day?

Den 20. mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier, så det var ikke tilfeldig at åpningen av REMEDY ble lagt til den dagen. Hensikten med Clinical Trials day er å informere om viktigheten av, og skape interesse for kliniske studier. Dagen er ment å synliggjøre forskningens betydning for utviklingen av god behandling. 

Vil du vite mer om REMEDY?

​Storsatsing på forskning innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

Olav Thon Stiftelsen med storstilt støtte til forskning på muskel- og skjelettsykdommer​​