Nyslått professor markeres 5. desember

Fysioterapeut Anne Therese Tveter har nylig blitt professor ved OsloMet i tillegg til jobben som seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og nestleder av forskningssenteret REMEDY. Med sitt omfattende engasjement i ulike prosjekter innen muskelskjelettdiagnoser, er hun etablert som en anerkjent forsker.

Kathrine Daniloff
Publisert 17.11.2023
En kvinne som smiler til kameraet
Professor Anne Therese Tveter har vært dedikert til forskning innen muskelskjelettplager i mange år.

 

Professoratet hennes er tilknyttet Institutt for Rehabiliteringsvitenskap og Helseteknologi ved OsloMet – storbyuniversitetet. Der jobber hun i en 50% stilling, med undervisning innen kvantitativ metode og veiledning av studenter i mastergradsløpet i Helsevitenskap.

– Det er en stor anerkjennelse å bli professor, men arbeidsdagen blir nok ganske lik som før, med arbeidet med REMEDY og de prosjektene jeg leder eller deltar i her på Diakonhjemmet sykehus, i tillegg til undervisning og veiledning på OsloMet, sier hun.

Professormarkering

I tråd med tradisjonen blir Anne Therese Tveters professorat markert med et arrangement. 5. desember kl. 15.30 tirsdag i DBL-auditoriet kan du delta på markeringen med hennes professor-forelesning.

Temaet er «Fysioterapi i møte med et helsevesen i endring». Forelesningen følges av en mottakelse utenfor auditoriet.

Du er hjertelig velkommen! Grunnet servering ønsker vi at du melder deg på arrangementet. 

Meld deg på professormarkeringen

Faglig bakgrunn 

Anne Therese Tveter har et solid fundament med utdanning som fysioterapeut, fulgt av en mastergrad og senere en ph.d. i Helsevitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun ble ansatt i en postdoktor-stilling ved NKRR i 2017.

– Jeg presenterte mitt doktorgradsarbeid hos NKRR i 2012 og ble møtt av en gjeng dyktige, kunnskapsrike og ikke minst rause forskere og tenkte at hvis muligheten noen gang skulle by seg så var dette stedet jeg hadde lyst til å jobbe. Jeg stortrives i jobben min på Diakonhjemmet.

Forskningsinteresser

Hun har vært dedikert til forskning på muskelskjelettplager i mange år, med spesielt fokus på artrose. Hennes forskningsinteresser er mangfoldige og omfatter områder som digital hjemmeoppfølging og e-helse, evaluering av måleegenskapene til ulike funksjonstester og spørreskjema, testing av fysisk form og fysisk aktivitet, samt oppfølging etter Covid19 vaksine. Hun har spesielt fokusert på mulighetene for innovasjon i helsevesenet.

Prosjekter 

Tveter er prosjektleder i flere store prosjekter, inkludert NOR-Flare, hvor kunstig intelligens og innsamlede helseopplysninger benyttes for å prøve å identifisere når pasienter med revmatoid artritt (RA) trenger kontrolltime på sykehuset. For dette prosjektet mottok hun et karrierestipend på 9 millioner fra Helse Sør-Øst i 2019.

Hun er sentral i utviklingen av apper som støtter behandlingen av ulike sykdommer, blant annet Happy Hands for håndartrose- og Genus for kneartrosepasienter. Hun er i tillegg prosjektleder og prosjektmedarbeider i flere ulike randomiserte kontrollerte studier for å undersøke effekten av digitale verktøy i behandling av muskelskjelettplager.

Videre er hun også prosjektleder for et prosjekt på høyintensiv trening for pasienter med revmatisk sykdom, der målet er å bedre fysisk form og redusere risiko for tilleggssykdommer hos denne pasientgruppen.

– Jeg trives med å ha mye å gjøre og liker veldig godt variasjonen i arbeidet her på Diakonhjemmet

Og som prosjektleder for seks pågående prosjekt, prosjektmedarbeider i ytterligere fem prosjekt, veileder for fem ph.d-kandidater og rollen som nestleder i forskningssenteret REMEDY, samt professorstillingen på OsloMet, så har Anne Therese Tveter mer enn nok å holde tak i.

Gjennom omfattende arbeid ved sykehuset og innsats for å forbedre behandlingen og oppfølgingen av pasienter med muskelskjelettplager, har professor Anne Therese Tveter markert seg spesielt innen forskning på artrose og lignende tilstander. Hennes mange prosjekter, engasjement for innovasjon og evne til å koble sammen kunstig intelligens og medisinsk praksis viser hennes bredde og dyktighet på feltet.

Se sykehusets 17 professorer!

Les mer om forskning ved Diakonhjemmet sykehus!