Hjelper mennesker med irritabel tarm til å hjelpe seg selv

Torkil Berge og Elin Fjerstad, spesialister i psykologi, og lege Bente Bull-Hansen har skrevet selvhjelpsbok for mennesker med irritabel tarm.

Publisert 01.02.2023
Sist oppdatert 22.12.2023
To damer og en mann står skulder til skulder i en sykehusgang og ser inn i kamera.
Forfatterne av boken: Elin Fjerstad, Torkil Berge og Bente Bull-Hansen

​Boka bygger både på forskning, bred fagekspertise og på erfaringer de tre har fått i samarbeidet med pasienter med irritabel tarmsyndrom (IBS) og inflammatorisk tarmsykdom ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken​ (PHT) på Diakonhjemmet sykehus. 

Støttet av Stiftelsen Dam gjennom Mage-tarmforbundet har de utviklet et digitalt behandlingsopplegg for pasienter med IBS. De tre har også fått støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening til å skrive boken Irritabel tarm som nylig kom på Aschehoug forlag.

​​Verktøykasse

Overlege Johan Lunding, spesialist i fordøyelsessykdommer og med jobb både hos oss og på Karolinska Universitetssjukehuset, har skrevet forordet i boka. Der trekker han fram at leger, helsepsykologer, kliniske ernæringspsykologer, sykepleiere og andre yrkesgrupper samarbeider tett på vårt sykehus for å gi god behandling til hver av pasientene med spesifikke mage-tarm-sykdommer eller med mer diffuse mage-tarm-lidelser. «Målet er at pasientene skal få en verktøykasse med økt sykdomsforståelse, kostråd, legemidler og psykologiske metoder, som de kan bruke for å mestre sin sykdom og sitt liv».​

​Rammer hver tiende​​

IBS er den mage-tarmlidelsen som rammer flest (10 prosent av befolkningen), med smerter og diaré og forstoppelse. Det er vanlig med en følelse av oppblåsthet og tarmgass. Selv om lidelsen er utbredt, føler mange seg ensomme med plagene. Det er lettere å snakke om den vonde ryggen, enn om den besværlige tarmen. Mens noen lever godt med IBS, får andre sterkt redusert funksjon og livskvalitet.​

Det er mange årsaker til IBS, og derfor er det viktig med et bredt spekter av behandlingsmuligheter. Behandlingen som beskrives i boken bygger på forskning blant annet fra Karolinska og er rettet mot å roe den «overopphetede» kommunikasjonen i hjerne-tarmaksen; mellom nervesystemet i tarmen, sentralnervesystemet, tanker, følelser og handlinger. Prinsipper fra klinisk helsepsykologi og kognitiv atferdsterapi er sentralt.
 
– Det er lett å komme inn i onde sirkler der tanker, følelser og handlinger opprettholder plagene. Men onde sirkler kan snus, ved å redusere katastrofetenkning, bekymring og samtidig trene på å eksponere deg for det du unngår, kan du påvirke kommunikasjonen i hjerne-tarmaksen, forklarer de tre. ​

Behandlingstilbudet ved Diakonhjemmet sykeshus

– Vi startet med behandlingen som beskrives i boken i januar 2020, og da korona kom i mars begynte vi med digital behandling. Vi har gode erfaringer med digital behandling ved IBS, og det gjør at pasienter fra hele landet kan delta. I tillegg til denne behandlingen som PHT​ arrangerer, har vi ved sykehuset et tverrfaglig lærings- og mestringskurs for pasienter med IBS. Der møter pasienter og pårørende gastroenterolog, ernæringsfysiolog, farmasøyt, fysioterapeut og psykolog med mye kompetanse på IBS.

– Vi anbefaler ofte dette tverrfaglige kurset før man starter med behandling basert på kognitiv atferdsterapi.

Les om de to kursene her: To nyttige kurs for pasienter med IBS

​​Gjenoppbygge tillitt til kroppen

Et mål med selvhjelpsboken til de tre er å gi pasienten kunnskap og verktøy for å snu onde sirkler og styrke funksjon og livskvalitet.
 
– Vi ønsker å bidra til at mennesker med IBS gjenerobrer frihet og kontroll i livene sine, sier Berge, Fjerstad og Bull-Hansen. Også helsepersonell som møter pasienter med IBS vil ha nytte av å lese boken.
 
Torkil Berge og Elin Fjerstad gjestet nylig NRK EKKO (Radio) hvor de snakket om mentale verktøy mot irritabel tarm.