Helsepersonell etterlyser økt miljøansvar

I en nylig publisert artikkel i The Lancet Rheumatology slås det fast at medisinske fagmiljøer må ta større miljøansvar: Kongresser bør tilby digital deltakelse for å begrense klimautslippene.

Publisert 09.06.2023
Sist oppdatert 22.12.2023
En person med blondt hår
Lena Nordberg, forsker ved REMEDY-senteret og postdoktor ved Diakonhjemmet sykehus.

​Hovedforfatter Lena Bugge Nordberg ved Diakonhjemmet sykehus siterer WHOs budskap: Klimaendringene er den største trusselen mot den globale folkehelsen. Flere studier har dokumentert at internasjonale konferanser forårsaker store karbonutslipp og at disse reduseres betydelig ved digitale eller hybride kongresser. Likevel velger arrangører av medisinske kongresser å ta bort muligheten for digital deltagelse nå når pandemien er over. 

-Fysiske konferanser gir verdifulle nettverksmuligheter, men har åpenbare ulemper. De er karbonintensive og bidrar til klimaendringer, og de høye kostnadene ved reise og opphold ekskluderer mange potensielle deltakere, skriver Nordberg og medforfatterne. 
 

Lena Bugge Nordberg.jpg

Klimaendringene truer folkehelsen. Illustrasjon, Colourbox

Verdens he​lseforskere oppfordrer til klimahandling

Helseforskere over hele verden anerkjenner klimakrisen som en helsekrise. I 2021 publiserte mer enn 200 helsefaglige tidsskrifter den samme artikkelen, som oppfordret til handling mot klimaendringene. I tillegg til å oppfordre regjeringer og andre ledere til å handle, understrekes dette i artikkelen: "Som helsepersonell må vi gjøre alt vi kan for å bidra til en bærekraftig, rettferdig, robust og sunnere verden. I tillegg til å handle for å redusere skadene fra miljøkrisen, bør vi proaktivt bidra til global forebygging av de underliggende årsakene til krisen."

Klimakrisen true​r verdens folkehelse

Forskningen er tydelig, skriver Nordberg og medforfatterne: Menneskers påvirkning på naturen og klimaet fører til sykdom, skader og død. For å forhindre helseskade og redde millioner av liv, er det nødvendig med betydelige karbonkutt i alle sektorer. Og det må skje umiddelbart. Den siste klimarapporten fra FN viser tydelig at verden ikke er på rett spor for å sikre en levelig fremtid. Utslippene er på rekordnivå og de fortsetter å øke.
 
– En av tiltakene vi har gjort i det revmatologiske fagmiljøet er å arrangere Grønn kongress,​ med oppsummering av kunnskap fra de største internasjonale kongressene og mulighet for digital deltagelse fra hele landet. Da trenger færre å reise for å få faglig oppdatering, forteller Nordberg. Hun mener at vi alle kan gjøre en større innsats enn i dag. 

Gode erfaringer​ med hybride løsninger 

Som respons på COVID-19-pandemien tilpasset medisinske kongresser seg raskt, med velfungerende virtuelle og hybride løsninger.  
 
– Vi kan ikke begrense deltakelse ved kongresser kun til fysisk oppmøte når vi øyeblikkelig må kutte klimagassutslipp. Klimaendringer truer med å reversere tiår med fremskritt innen global helse og reduksjon av fattigdom, understreker Nordberg. 
 
Forfattergruppen mener at selv om fysisk oppmøte på konferanser gir verdifulle muligheter for nettverksbygging, har det åpenbare ulemper: Klimagass bidrar til klimaendringer. 

Digitale kongr​esser er mer inkluderende

De høye kostnadene knyttet til reise og opphold hindrer mange i å delta på medisinske konferanser​​. Studier viser at klinikere og forskere fra lav-inntektsland er underrepresentert. Antall deltagere og antall land som deltok på medisinske konferanser økte betydelig da kongressene var digitale under pandemien. Ulik tilgang på forskning kan bidra til å forsterke forskjellene i behandlingstilbudet til pasienter i ulike deler av verden.