Aldri har så mange ansatte disputert

Første halvår 2024 disputerte 10 ansatte! Det er like mange som i hele toppåret 2015. Diakonhjemmet sykehus er et betydelig forskningssykehus.

Publisert 10.07.2024
En gruppe menn i dress
Overlege Helge Eiding i Avdeling for anestesi leger har sykehusets ferskeste doktorgrad på sykehuset. Han disputerte 17. juni. Her omgitt av veilederne Ulf Kongsgaard (t.v.) og Fridtjof Heyerdahl.
  • 10 doktorgrader utgått fra sykehuset ble avsluttet første halvår 2024
  • 7 disputaser ble gjennomført i løpet av hele 2023
  • 9 disputaser ble gjennomført i løpet av hele 2022
  • Til sammen har det vært gjennomført 74 disputaser i perioden 2015 – første halvår 2024
  • Totalt har 113 ansatte disputert siden første disputas ved sykehuset i 1991


Langsiktig satsing

– Det å gjennomføre et doktorgradsløp er en kraftanstrengelse for den det gjelder. Derfor gleder vi oss stort hver gang noen kommer i mål og over nye publikasjoner og forskningsresultater. Hos oss er forskningen godt integrert i klinikken og også del av en større helhet og langsiktig satsing, sier sykehusdirektør Jan Frich.

Han sammenligner sykehusets forskningsinnsats med aktiviteten ved Det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo. Der gjennomføres det rundt 200 disputaser årlig.

  • Av de 10 disputasene første halvår i 2024 utgikk seks fra Det medisinske fakultetet.
  • To doktorgrader fra Senter for psykofarmakologi ble avlagt ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.
  • To doktorgrader i Klinikk for psykisk helse og rus ble avlagt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet/Institutt for psykologi.
  • Først halvår 2024 var halvparten av sykehusets doktorander knyttet til Klinikk for psykisk helse og rus.


Se alle doktorgrader ved sykehuset her: Om forskning ved sykehuset - Diakonhjemmet sykehus

– Vi utgjør et solid innslag i forskningen ved Universitetet i Oslo. I tillegg har vi tett samarbeid med Oslo Met og andre universiteter i landet. Forskningen ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har tradisjonelt vært lokomotivet for sykehusets forskning. Da er det ekstra gledelig at også andre forskningsmiljøer ved sykehuset markerer seg med ferske disputaser. Vi tar virkelig et stort ansvar med å bygge opp forskningsmiljøer og utdanne nye generasjoner av forskere, sier Frich.

Kommer pasientene til gode  

Han presiserer at forskningens mål for sykehuset alltid er å kvalitetssikre og å bedre pasientbehandlingen ved å systematisk prøve ut og evaluere behandlingsmetoder.

– Vi markerer oss stadig som et forskningssykehus som styrker kvaliteten i pasientbehandlingen, ikke bare ved vårt sykehus, men nasjonalt og internasjonalt, understreker Frich.


Les oversikten over alle doktorgrader ved sykehuset her: Om forskning ved sykehuset - Diakonhjemmet sykehus