Flere behandlinger og større areal.

Flere behandlinger på Senter for kreftbehandling

I mars 2020 ble Senter for kreftbehandling ved Diakonhjemmet sykehus åpnet. Senteret er gradvis utvidet og har nå et fullverdig tilbud for medikamentell behandling ved de vanlige kreftformene. Rundt 50 pasienter får ukentlig behandling i nyoppussede og utvidede lokaler.

Publisert 16.10.2020
Sist oppdatert 28.12.2023
Ansatte ved kreftsenteret
Et utvalg av de som arbeider på Senter for kreftbehandling. Fra ve: Line Fronth, Anette Røed, Merete Eriksen, Åse Marit Tveiten, Kent Andreas Solgård, Siri Høstmark Solhaug og Katinka Farbrot.

​Diakonhjemmet sykehus behandler nå brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft, føflekkreft (malignt melanom), kreft i bukspyttkjertel, lymfekreft og blodkreft.

– Vi tilbyr ulike former for medikamentell kreftbehandling, inkludert cellegift, immunterapi, målrettet behandling og antihormonell behandling, sier overlege og onkolog Katinka Farbrot. – Behandlingen gis enten for å holde utbredt kreftsykdom i sjakk eller som tilleggsbehandling etter en kurativ operasjon.

Nydiagnostiserte

I følge avtalen med Helse Sør-Øst skal nydiagnostiserte kreftpasienter til Diakonhjemmet sykehus. De som er i gang med behandling på OUS fortsetter med behandlingen sin der. Farbrot sier at det likevel gjøres unntak for de pasientene som ønsker å komme til Diakonhjemmet sykehus, selv om de er i et behandlingsløp på OUS.

Pasienter får fortsatt strålebehandling på Ullevål eller Radiumhospitalet, mens det meste av kreftkirurgien også skjer på OUS (Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet eller Ullevål). Unntaket er tykktarmskreft, dette opereres på Diakonhjemmet sykehus.

 

Nytt infusjonsrom med behandlingsstoler og sykepleier ved siden av

 

 

Øker aktiviteten

Per i dag er det 118 nyhenviste onkologiske og noen titalls pasienter med blodkreft i behandling ved Diakonhjemmet sykehus. Hver uke får rundt 50 pasienter infusjoner. Pasienter med blodkreft utgjør de fleste av disse. Antallet nye pasienter øker for hver uke.

Det er tre kreftspesialister knyttet til Senter for kreftbehandling, samt åtte sykepleiere i 50-100 %-stillinger. To hematologer har vært ansatt ved sykehuset i flere år, disse er også knyttet til kreftsenteret.

Hovedtyngden av senterets aktivitet er behandling, men kontroller og oppfølging er også en del av virksomheten.

Les mer om Senter for kreftbehandling

Mange samarbeider

Sykehusets palliasjonstilbud er en integrert del av behandlingstilbudet for kreftpasientene. Palliativt team ved sykehuset ble våren 2020 utvidet, blant annet med to onkologiske sykepleiere.

– Vi kan tilby pasientene individuelt tilpasset tilbud med tjenester fra blant andre kliniske psykologer, prestetjenesten, fysio- og ergoterapeuter, sosionom og palliativt team etter behov, sier Farbrot. I tillegg samarbeider vi nært med OUS om felles pasienter.

Se video:

 

Se videoen i fullskjerm (youtube.com)