Nor-vaC studien

Effekt av gjentatt vaksinering hos immunsupprimerte

Flere vaksinedoser er nødvendig for å få bedre beskyttelse mot koronavirus hos mennesker som bruker immundempende medisiner. Det viser de siste resultatene fra den internasjonalt anerkjente norske Nor-vaC-studien.

Publisert 21.12.2022
Sist oppdatert 22.12.2023
Fra venstre: Margareth Sveinsson, Anne Therese Tveter, Ingrid Egeland Christensen, Ingrid Jyssum, Kristin isabella K Espe, Silje W Syversen, Guro Løvik Goll, Kristin K Jørgensen, Joe Sexton og Kristin Bjørlykke
Studien undersøker effekten av koronavaksine hos personer som bruker immundempende legemidler, noe som gjelder over 50.000 nordmenn. I løpet av høsten 2022 har forskerne i Nor-vaC publisert tre artikler om vaksinerespons hos denne pasientgruppen i anerkjente medisinske tidsskrift.
 

Faller raskere i antistoffnivå

Tidligere har man vist at bruk av immundempende legemidler er knyttet til dårligere effekt av koronavaksine, i form av lavere antistoffnivåer sammenlignet med friske kontroller. Nå har man også sett at bruk av immundempende medisiner er assosiert med et raskere tap av antistoffer mot korona. 
 
Videre har forskerne funnet at denne pasientgruppen trenger flere vaksinedoser mot korona for å komme opp på samme antistoffnivå som friske, uten at det har oppstått flere bivirkninger. Koronainfeksjon gir en kraftig antistoffrespons hos de som bruker immundempende medisin og som allerede har vaksinert seg med tre doser. Hos denne gruppen kan koronainfeksjon regnes som en slags oppfriskningsdose.  
 
Studieresultatene har blitt publisert i tidsskriftene og Lancet Rheumatology. RMD Open og BMC Medicine.
 

Danner grunnlag for vaksineråd

Disse resultatene er med og ligger til grunn når Folkehelseinstituttet utformer vaksineråd for personer som bruker immundempende legemidler i Norge. Den gjeldende anbefalingen til denne gruppen er å ta en 5. vaksinedose, dvs oppfriskingsdose nr 2. 
 
– Ettersom antistoffresponsen er svakere og faller raskere hos disse pasientene, så anbefaler man nå en ekstra vaksinedose før en forventet vinterbølge med Covid-19, sier studieleder Guro Løvik Goll, overlege i revmatologi ved Diakonhjemmet sykehus.
Ettersom pasientene i studien ikke har hatt alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon, og har hatt færre registrerte bivirkninger enn friske, anser man det som trygt å anbefale enda en oppfriskningsdose til denne gruppen. 
 

Beskyttelse mot Covid-19 over tid

Totalt er det 2300 personer med betennelsessykdom i ledd og tarm inkludert i studien, som nå har pågått i snart to år. Videre plan i Nor-vaC-studien er å følge vaksineresponsen hos denne gruppen i inntil tre år til.
 
- Det viktigste er at Nor-vaC-studien har gitt Folkehelseinstituttet og norske fagmiljøer et fint kunnskapsgrunnlag for gode vaksineråd gjennom hele pandemien. Det hadde ikke vært mulig uten pasientene som stiller opp for denne forskningen, sier Goll.
 
Nor-vaC-studien er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) og Akershus Universitetssykehus (AHUS) og Folkehelseinstituttet (FHI). Den har fått økonomisk støtte blant annet fra Helse-Sørøst og CEPI.

​Les mer om Nor-vaC-studien

 


​​​