Disputas på Senter for psykofarmakologi

Avdelingssjef Dag Kristen Solberg har forsvart graden PhD innen medisin. Han er den tredje ved sykehuset som disputerer i år.

Publisert 05.03.2020
Sist oppdatert 21.12.2023
Solberg alene foran en vegg med bilde

Solberg har forsket på shizofreni, tema for hans avhandling er Lipid profiles and antioxidants in schizophrenia - association with clinical characteristics and disease phase. Oppgit tema til hans prøveforelesning var The genetic architecture of schizophrenia.

Se kunngjøringen (uio.no)

Omfattende schizofreniforskning

I en longitudinell studie ble pasienter med schizofreni undersøkt i en akutt fase og fem år senere i en stabil fase. Målet med studien var å identifisere biologiske abnormiteter og bestemme om disse var dynamiske og assosiert med kliniske egenskaper og sykdomsfase.

Lang erfaring fra Senter for psykofarmakologi

Dag Kristen Solberg er både psykiater og klinisk farmakolog, og har til sammen vært mange år på Diakonhjemmet sykehus og Senter for psykofarmakologi (SFP). Han begynte som lege i utdanningsstilling i 2004, og ble etter hvert overlege og seksjonsoverlege. Da var han med å bygge opp den eksterne kursvirksomheten ved SFP og å etablere psykofarmakologisk poliklinikk. Han startet også opp sitt doktorgradsarbeid på den tiden, før han sluttet ved sykehuset i 2012. Før han begynte på SFP hadde han også arbeidet blant annet på DPS Vinderen en periode.

Etter noen år med arbeid i Forsvaret begynte han på sykehuset igjen som avdelingssjef på SFP i oktober 2017.

Høy forskningsaktivitet

Solberg er den tredje som disputerer ved sykehuset i år. I 2019 var det til sammen ni disputaser, to av dem var på SFP. Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus de siste årene er det sykehuset i landet som, utenom universitetssykehusene, forsker aller mest. Fjorårets tall viser også at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved Diakonhjemmet sykehus.