Digital disputas på NKRR

Tuva Moseng har gjennomført en digital disputas på en avhandling om behandling av hofte- og kneartrose i kommunehelsetjenesten. Hun er blant de første i landet som disputerer digitalt.

Publisert 07.05.2020
Sist oppdatert 28.12.2023
En person som sitter ved et skrivebord med en bærbar datamaskin og en lampe

Tuva Moseng er fysioterapeut og har vært stipendiat hos Nasjonalt kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering (NKRR) på Diakonhjemmet Sykehus de siste fire årene. Mandag 4. mai disputerte hun digitalt, hjemme fra stuen til en av veilederne sine. Nærmere 60 personer logget seg inn på det digitale møterommet, for å overvære begivenheten.

– Det føltes rart, men det var også et veldig greit format så fort jeg kom i gang, sier en glad og lettet Tuva Moseng som nettopp har fullført en svært vellykket digital disputas. - Normalt sett ville det ha vært et publikum som jeg kunne ha sett ansiktene til, men det var det jo ikke. Det tekniske fungerte veldig fint, selv om det var noen svært intense timer. 
 
Moseng fikk gode tilbakemeldinger fra opponentene som deltok henholdsvis fra Australia og Nederland, og hun forsvarte avhandlingen sin med glans.
 
– Nå skal jeg feire med mine nærmeste, og forhåpentligvis skal vi ha en større feiring med avdelingen min etter sommeren, når koronasmitten ikke er så utbredt, avslutter Moseng.   
 

Nye funn om trening og smerte

Moseng har i sin avhandling Management of hip and knee osteoarthritis in primary care. Summary of evidence for exercise dose and implementation of a structured care model in primary care sett på behandling av hofte- og kneartrose i kommunehelsetjenesten.
 
Ved behandling av hofte- og kneartrose er anbefalingen at alle bør få tilgang til kjernebehandling, som består av informasjon, trening og vektreduksjon, ved behov. Tidligere forskning viser imidlertid at pasienter i liten grad mottar behandling i tråd med anbefalingene, og at anbefalingene er upresise med tanke på med hvilken dosering trening bør gjennomføres.
 
I sin avhandling har Moseng oppsummert effekten av trening med ulik dosering samt undersøkt effekten av å innføre en ny modell for behandling av hofte- og kneartrose i seks norske kommuner. 
 
De fant at trening for personer med hofteartrose dosert i henhold til retningslinjer for friske personer gav større reduksjon i smerte sammenlignet med trening med lavere dosering.
 

En behandlingsmodell blir til

I en ny behandlingsmodell fikk fysioterapeuter og fastleger en oppdatering om gjeldende anbefalinger for artrosebehandling og forslag til et strukturert behandlingsforløp. Moseng og medarbeidere fant at innføringen av behandlingsmodellen førte til at pasient-deltakerne fikk bedre tilgang til kjernebehandlingen ved artrose sammenlignet med før innføringen. 
 
Omtrent halvparten av deltagerne som fikk den nye behandlingsmodellen opplevde en stor bedring av sine artrosesymptomer, til tross for at dosering, progresjon og etterlevelse av treningen ikke alltid var optimal. Andelen som opplevde en stor bedring var større blant deltakerne som fullførte treningsprogrammet sammenlignet med de som falt fra underveis. Imidlertid opplevde omtrent en tredjedel av gruppen som fikk vanlig behandling også stor bedring av sine symptomer, så forskjellen mellom gruppene var dermed liten.
 
Veilederne i studien har vært Nina Østerås og Hanne Dagfinrud, begge ved NKRR, Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus.