Blant verdens beste – for femte gang!

For femte år på rad rangerer Diakonhjemmet sykehus høyt på Newsweek/Statistas rangering over verdens beste sykehus.

Publisert 28.02.2024
En mann og en kvinne som smiler
– Dette er en anerkjennelse til medarbeiderne og den innsatsen hver enkelt legger ned hver eneste dag, sier sykehusdirektør Jan Frich. Her med mangeårig Brukerutvalgsleder, Hilde Sofie Hamre, som minner om at det er summen av alle pasient- og pårørendeerfaringer som er grunnfjellet i sykehusets gode omdømme.

28. februar publiserte Newsweek årets rangering av verdens sykehus. Diakonhjemmet sykehus er med på listen over de 250 beste sykehusene i verden, på en 239. plass.

På den norske delen av listen er det kun fire sykehus som rangeres høyere enn Diakonhjemmet, det er Oslo Universitetssykehus (29), St. Olavs Hospital (138), Haukeland Universitetssykehus (151) og Universitetssykehuset Nord-Norge (163). Akershus Universitetssykehus kommer på 248. plass.

I år er hele 2400 sykehus i 30 land fra hele verden med i rangeringen.

Anerkjennelse til medarbeiderne

– Jeg er glad for at Diakonhjemmet sykehus også i år er på listen over de 250 beste sykehusene i verden, og er stolt over at vi skårer høyt blant sykehusene i Norge. Dette er en anerkjennelse til medarbeiderne og den innsatsen hver enkelt legger ned hver eneste dag, sier sykehusdirektør Jan Frich.

Sykehusets helhetlige tilnærming

– Jeg tenker at det er den helhetlige tilnærmingen som er hovedgrunnen til at sykehuset gjør det så godt i denne rangeringen, sier Hilde Sofie Hamre.

Hun er mangeårig leder av Brukerutvalget og representerer dermed alle pasienter og pårørende.

– Jeg opplever at verdier som rettferdighet, tjeneste og respekt oppleves som forpliktende for de ansatte på sykehuset. God kvalitet i behandlingen og stort fokus på pasientsikkerhet har også stor betydning. Og selvfølgelig betyr det mye at sykehuset evner å legge til rette for god samhandling med aktørene pasienter og pårørende er i kontakt med i helsetjenesten.

Hamre minner om at det er gode brukeropplevelser, alle enkelthistoriene om pasienters og pårørendes erfaringer med sykehuset, som er grunnfjellet i sykehusets gode omdømme.

Slik rangeres norske sykehus

Rangeringen er basert på fire elementer:

  1. En online spørreundersøkelse blant leger, sykepleiere og sykehusledelse
  2. Offentlig tilgjengelige brukerundersøkelser
  3. Offentlig tilgjengelige kvalitetsindikatorer
  4. PROM-vurderinger (Pasient Reported Outcom Measures)


Se hele listen: World's Best Hospitals 2024 (newsweek.com)

Les hvordan Newsweek og Statista rangerer verdens beste sykehus:
World's Best Hospitals 2024 - Methodology (newsweek.com)

Sykehusets omtale av rangeringen i 2023