Blant verdens beste, nok en gang!

- Det er ingen grunn til å bli blaserte, men det er all grunn til å kjenne litt på stolthet, sier konstituert sykehusdirektør Torkil Clementsen.

Publisert 08.03.2023
Sist oppdatert 09.05.2023
Konstituert sykehusdirektør, Torkil Clementsen, poserer foran diplomer
- Rangeringen fra Newsweek/Statista er en hyggelig påminnelse i en krevende tid, sier konstituert sykehusdirektør Torkil Clementsen.
​Han viser til at vårt sykehus for fjerde gang er med i Newsweek/Statistas rangering av verdens beste sykehus. Nytt av året er at sykehuset nå er kommet med på listen hvor de 250 beste sykehusene i verden er rangert i forhold til hverandre. Her står Diakonhjemmet sykehus oppført på plass 209 blant 2300 vurderte sykehus fra 28 land.

Fire universitetssykehus først

I år er det bare fire sykehus over oss på den norske listen. Til sammen er 15 norske sykehus vurdert:

 1. Oslo universitetssykehus
 2. St. Olavs hospital
 3. Haukeland Universitetssykehus
 4. Universitetssykehuset i Nord-Norge
 5. Diakonhjemmet sykehus
 6. Drammen sykehus
 7. Akershus universitetssykehus
 8. Bærum sykehus
 9. Stavanger Universitetssykehus
 10. AHUS – Kongsvinger sykehus
 11. Sørlandet sykehus Arendal
 12. Sykehuset Innlandet Lillehammer
 13. Sørlandet Sykehus Kristiansand
 14. Sykehuset i Vestfold
 15. Nordlandssykehuset Vesterålen​

Rangeringsmetoden

Dette er femte år Newsweek samarbeider med analyseselskapet Statista om å kåre verdens beste sykehus. Rangeringen er basert på fire elementer:

 1. En online spørreundersøkelse blant leger, sykepleiere og sykehusledelse
 2. Offentlig tilgjengelige brukerundersøkelser
 3. Offentlige kvalitetsindikatorer
 4. PROM-vurderinger (Patient Reported Outcom Measurer)
Se hele listen over 
verdens beste sykehus.
​Hvis du vil se hvordan Newseek/Statista her jobbet kan du lese 
metoderapporten (PDF).

Mange ut​​​fordringer

- Rangeringen gir god motivasjon i et krevende omstillingsarbeid sykehuset står overfor nå, sier konstituert sykehusdirektør Torkil Clementsen. Han viser særlig til signalene fra myndighetene om at de økonomiske rammene til sykehusene fortsatt blir strammere framover og at den nylige Helsepersonellkommisjonens rapport minner oss om at hele helsesektoren vil oppleve økende rekrutteringsutfordringer til riktig kompetanse og kapasitet i alle våre sykehusdisipliner.