Pasientkurs

Mestringskurs for personer med Asperger syndrom

Tema i kurset vil være informasjon om Asperger syndrom, mestring av stress, mellom-menneskelige relasjoner, sosiale forståelsesvansker, kommunikasjon og håndtering av hverdagsutfordringer. Tentativ oppstart i februar 2024.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Om kurset

Vi tilbyr mestringskurs for personer med diagnosen Asperger syndrom/ høytfungerende autisme våren 2024 ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Kurset arrangeres i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, narkolepsi og Tourettes syndrom i Helse Sør-Øst.

Tema

Tema i kurset vil være informasjon om Asperger syndrom, mestring av stress, mellommenneskelige relasjoner, sosiale forståelsesvansker, kommunikasjon og håndtering av hverdagsutfordringer. I tillegg til dette vil vi sikre informasjon om rettigheter og muligheter for tilrettelegging når det gjelder jobb og skole. Likepersoner med diagnosen Asperger/ høytfungerende autisme er med en dag på kurset og deler sine erfaringer.
 

Oppstart

Vi starter opp to kurs i februar 2024 som går parallellt. Kurset går over 10 ganger.
 

Målgruppe

Personer som er i behandling i spesialisthelsetjenesten med diagnose Asperger syndrom/ høytfungerende autisme og psykiske tilleggsvansker. Kursdeltakerne må kunne nyttiggjøre seg undervisning i gruppe.
 

Henvisning og deltakelse

Inntak vurderes etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten for personer som har rett til behandling. Aktuelle henviste deltakere vil bli innkalt til en samtale, som vil bidra til å avklare om kurset vurderes aktuelt eller ikke for begge parter. Det er en forutsetning med oppfølging i spesialisthelsetjenesten så lenge kurset pågår.

Hvert kurs kan ta 10 deltakere. Ved stor innsøking vil unge som nylig har fått diagnosen, samt pasienter som er i behandling ved eget DPS, bli prioritert. Hvem som får tilbud om plass på kurset vil bli bestemt etter at alle informasjonssamtaler er gjennomført. Pasient og henviser får tilbakemelding om dette.

Kontakt