Pasientkurs

Livsstilsendring for personer med overvekt

Tilbudet passer for deg som har sykelig overvekt og ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.

9.
september
2024
  1. 09. sep. 2024

Tid og sted

Når

  1. 09. sep. 2024

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Henvisning fra lege eller andre henvisere sendes til:
Diakonhjemmet sykehus
Medisinsk poliklinikk
Boks 23 Vinderen
0319 Oslo

Ca. 3-4 uker før kursstart får du tilsendt invitasjon til kurset med program og informasjon om hvor du kan ringe for å melde deg på. Etter kurset sendes en bekreftelse til henviser på at du har deltatt.

Målgruppe

Tilbudet passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil. For å delta i kurset må du ha en BMI over 40, eller en BMI over 35 der du i tillegg har en diagnose som for eksempel diabetes 2, hjerte- og karsykdom og/eller revmatisk sykdom. Aldersgruppe: 18-70 år.

Om behandlingen

Behandlingen gjennomføres i gruppe med opptil 15 deltagere og ledes av fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog. Gruppen møtes til 27 halvdags samlinger på dagtid over 4 måneder. Oppfølgingsdager etter 3, 6, 9 og 12 måneder. Hver samling består av fysisk aktivitet samt undervisning og samtale om endringsarbeid, kosthold og/eller fysisk aktivitet. Det er lagt opp til å arbeide med hjemmeoppgaver mellom samlingene. Deltagerne forplikter seg til å være med på hele opplegget. Ved behov kan fastlege skrive sykemelding for deltagelse. 

Sentrale temaer

  • Bevisstgjøring
  • Motivasjon
  • Mentale prosesser knyttet til livsstilsendring
  • Ernæring og fysisk aktivitet
  • Gradvis vektnedgang og varig endring av vaner

Kontaktinformasjon

Lærings- og mestringssenteret, tlf.: 22 45 44 60                                         
E-post: lms@diakonsyk.no
OBS! Ikke send sensitiv informasjon.

Kursavgift

Deltagerne betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort.

Kontakt