Pasientkurs

Kurs for personer med bipolar lidelse

På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Henvisning: Fra behandler på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. Hver samling har et tema som vist under:

 1. Introduksjon
 2. Årsaker til og forløp av bipolar lidelse
 3. Mani og hypomani – symptomer og tiltak
 4. Depresjon og blandet tilstand – symptomer og tiltak
 5. Medikamentell behandling del I
 6. Medikamentell behandling del II
 7. Generelt om behandling og om følelse
 8. Stress og mestring av stress
 9. Livsførsel og regelmessighet, inklusive rusmiddelbruk
 10. Arbeid, sosial- og trygderettigheter, innleggelse/juss mv.
 11. Oppsummering og evaluering
 

Målgruppe

Personer med bipolar affektiv lidelse som er i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. 
 

Praktisk informasjon

Dato: Oppstart tirsdag 19.september 2023, siste kursdag tirsdag 5. desember (3.oktober utgår pga høstferie). 
 
Tidspunkt: Tirsdager kl. 13.15-15.15, totalt 11 kurssamlinger 
 
Sted: Forskningsveien 7, inngang C1
 
Betaling: Egenandel etter gjeldene takst inntil frikortgrensen.
 
Parkering: På oppmerkede p-plasser. Husk p-avgift.

Pårørendekurs

Pårørendekurs: 7. november kl. 17-19. Send påmelding til "Familiekurs@diakonsyk.no"

Kontakt

Relevante behandlinger