Pasientkurs

Kurs for personer med bipolar lidelse

På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern
Forskningsveien 7, inngang C1

Henvisning: Fra behandler på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Om kurset

På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. Hver samling har et tema som vist under:

 1. Introduksjon
 2. Årsaker til og forløp av bipolar lidelse
 3. Mani og hypomani – symptomer og tiltak
 4. Depresjon og blandet tilstand – symptomer og tiltak
 5. Medikamentell behandling del I
 6. Medikamentell behandling del II
 7. Generelt om behandling og om følelse
 8. Stress og mestring av stress
 9. Livsførsel og regelmessighet, inklusive rusmiddelbruk
 10. Arbeid, sosial- og trygderettigheter, innleggelse/juss mv.
 11. Oppsummering og evaluering
 

Målgruppe

Personer med bipolar affektiv lidelse som er i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. 
 

Praktisk informasjon

Dato: Oppstart tirsdag 5. mars 2024, siste kursdag tirsdag 21. mai (26. mars utgår pga. påskeferie).  
 
Tidspunkt: Tirsdager kl. 13.15-15.15, totalt 11 kurssamlinger
 
Påmeldingsfrist: 9.februar
 
Sted: Forskningsveien 7, inngang C1
 
Betaling: Egenandel etter gjeldene takst inntil frikortgrensen.
 
Parkering: På oppmerkede p-plasser. Husk p-avgift.
 

Pårørendekurs

Pårørendekurs: 16. april kl. 17-19. Send påmelding til familiekurs@diakonsyk.no

Kontakt

Relevante behandlinger