Pasientkurs

KOLS

Tilbudet passer for deg som har KOLS og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, cirka fire timer per gang.

7.
oktober
2024
4 dager
 1. 07. okt. 2024
 2. 14. okt. 2024
 3. 16. okt. 2024
 4. 11. nov. 2024

Tid og sted

Når

 1. 07. okt. 2024
 2. 14. okt. 2024
 3. 16. okt. 2024
 4. 11. nov. 2024

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Henvisning sendes til:
Diakonhjemmet Sykehus
Medisinsk poliklinikk 
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo.

I god tid før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Pasienter betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort. Pårørende deltar gratis.

Om kurset

Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, ca. fire timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om KOLS og en likeperson som selv har KOLS. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis to ganger i året.

Sentrale temaer

 • Hva er KOLS? Risikofaktorer, symptomer, behandling
 • Trening, pust, avspenning og anfallsmestring
 • Arbeidsbesparende metoder i hverdagen. Kreative løsninger, lure tips og hjelpemidler
 • Kosthold og KOLS
 • Å leve med kronisk sykdom. Følelsesmessige reaksjoner
 • Offentlig tilbud. Rettigheter og muligheter
 • Legemidler ved KOLS, resepter og refusjonsordninger

Kontakt

Relevante behandlinger