Pasientkurs

Demens – kurs for pårørende

Tilbudet passer for deg som er pårørende/nærstående til en person med demens. Kurset foregår på dagtid fordelt på 3 dager, 4 timer per gang.

13.
november
2024
3 dager
 1. 13. nov. 2024
 2. 15. nov. 2024
 3. 18. nov. 2024

Tid og sted

Når

 1. 13. nov. 2024
 2. 15. nov. 2024
 3. 18. nov. 2024

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

DBL-bygget
Diakonveien 18, 4.etasje, vis-à-vis sykehusets hovedinngang

Henvisning sendes til:
Diakonhjemmet sykehus
Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen 
0319 Oslo.

I god tid før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Deltagerne betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort.

Om kurset

Kurset foregår på dagtid fordelt på tre dager, fire timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om demens og en likeperson som selv er pårørende til en person med demens. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer. Kurset holdes vanligvis to ganger i året.

Sentrale temaer

 • Demenssykdommer: symptomer, diagnostisering, forløp og behandlingsmuligheter
 • Atferdsendringer og psykiske symptomer
 • Hvor kan man søke hjelp? Trygderettigheter, avlastning, hjelpetilbud i bydelen
 • Kommunikasjon og endring i roller
 • Mat og måltider
 • Hvordan ivareta seg selv? Følelsesmessige reaksjoner som pårørende
 • Mosjon og fysisk aktivitet
 • Konsekvenser for hverdagens aktiviteter. Hjelpemidler for hukommelse og sikring i hjemmet

Se kursprogram (PDF)

Kontakt

Relevante behandlinger