Urinsyregikt

The ReMonit Gout anvendbarhetsstudie

Studien skal vurdere anvendbarheten av appen Urika for pasienter med urinsyregikt. Appen er laget for å bistå pasienter med urinsyregikt, som skal senke urinsyrenivået.

Om studien

Urinsyregikt er en revmatisk leddsykdom som kan behandles effektivt med medisiner. Behandlingen krever daglig medisininntak og regelmessige blodprøver for å overvåke urinsyrenivået. Gjennom ReMonit Gout anvendbarhetsstudien vil vi undersøke om Urika-appen kan bistå pasienter som starter denne behandlingen.

Målet med studien er å evaluere anvendbarheten av mestringsappen for pasienter med urinsyregikt. Appen inneholder informasjonsfilmer om sykdommen og behandlingsmetoder i tillegg til påminnelser for medisinering og blodprøver. Den har også en funksjon for tilpassing av medisindoser, visuell oversikt over urinsyrenivå og meldingstjeneste til en digital plattform. Studiepersonellet vil monitorere deltakernes fremgang via den digitale plattformen.

Studien varer i tre måneder, og alle deltakerne i studien vil få samme oppfølgning. Først vil deltakerne få en innledende konsultasjonen med sykepleier der de starter med urinsyresenkende behandling. Deretter vil deltakeren bli opplært i bruk av appen. Etter dette følges de opp digitalt i tre måneder. De som ikke har nådd behandlingsmålet innen denne perioden, vil fortsette å få oppfølging med månedlige telefonkonsultasjoner av sykepleier. 

Studien utgår fra Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning på Diakonhjemmet sykehus, og ledes av professor Nina Østerås.

Det påløper ikke noen ekstra kostnader for å delta i studien. Deltakere får ikke betalt for å delta i studien.

Vitenskapelig tittel

The ReMonit Gout anvendbarhetsstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Deltakerne i studien vil bli rekruttert blant voksne pasienter ved Diakonhjemmet sykehus, som får diagnosen urinsyregikt og som skal starte urinsyresenkende behandling. Deltakerne kan ikke ha andre alvorlige sykdommer, dårlig nyre- og leverfunksjon, eller være gravide eller ammende. Det er også et krav at deltakerne eier en smarttelefon eller et nettbrett og forstår norsk.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vær oppmerksom

For deltakerne vil det bli færre konsultasjoner enn vanlig og man vil få daglige påminnelser om å ta medisinen. Appen gir også tilgang til nyttige informasjonsfilmer, som kan øke kunnskapen om urinsyregikt og om behandlingen av denne sykdommen. Deltakerne må fylle ut et spørreskjema ved oppstart og ved avslutning av studien. I tillegg må det svares på tre enkle spørsmål hver måned knyttet til registrering av urinsyrenivået i appen.

Kontaktinformasjon

  Prosjektleder Nina Østerås, e-post: Nina.osteras@diakonsyk.no