ReMonit studien

Oppfølging ved aksial spondyloartritt (ReMonit)

Studien skal undersøke om to nye strategier ikke er dårligere (underlegen) enn dagens oppfølgingsstrategi for personer med aksial spondyloartritt. De to nye oppfølgingsstrategiene har ingen fastsatte kontrolltimer, og dette skal testes opp mot dagens oppfølgingsstandard med kontrolltime på sykehuset hver 6.måned.

Om studien

Spondyloartritt er en revmatisk, inflammatorisk leddsykdom som krever regelmessig og livslang oppfølging i spesialisthelsetjenesten. ReMonit (REmote MONIToring of axial spondyloarthritis in specialist health care) studien er en tre-armet, randomisert, kontrollert studie, som skal se på oppfølging av aksial spondyloartritt i spesialisthelsetjenesten.

Hensikten med studien er å undersøke om to nye strategier for oppfølging ikke er dårligere (underlegen) enn dagens oppfølging med regelmessig fysisk oppmøte på poliklinikken i forhold til å beholde lav sykdomsaktivitet over tid.

Studiens oppfølgingsperiode er på 18 måneder.

Vitenskapelig tittel

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt (ReMonit)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Deltakerne i studien vil bli rekruttert blant voksne pasienter ved Diakonhjemmet sykehus som har aksial spondyloartritt, som har brukt samme type sykdomsmodifiserende legemiddel i seks måneder og som har lav sykdomsaktivitet. Deltakerne kan ikke ha enkelte andre alvorlige sykdommer eller være gravide. De må også ha normal lever- og nyrefunksjon.

Det er kun pasienter som får oppfølging ved Diakonhjemmet sykehus som rekrutteres.

Hva innebærer studien?

Deltakerne i studien fordeles tilfeldig (etter loddtrekning) til en av tre grupper med ulik oppfølgingsstrategi:

  • Gruppe 1 vil få vanlig oppfølging med blodprøver, spørreskjemaer og konsultasjon med oppmøte på sykehuset hver 6.måned.
  • Gruppe 2 vil ikke bli satt opp til noen planlagte kontrolltimer på sykehuset, men bli fulgt med digital hjemmemonitorering/avstandsoppfølging. Deltakerne vil bli bedt om å gå med en aktivitetsmonitor rundt håndleddet på dagtid.

    Helsepersonell vil overvåke besvarelser på spørreskjemaer og ta kontakt med deltakerne når de mistenker at sykdomsaktiviteten er klart forverret for å vurdere om de bør kalles inn til en videokonsultasjon eller en konsultasjon med oppmøte på sykehuset. 
  • Gruppe 3 vil ikke bli satt opp til noen planlagte kontrolltimer på sykehuset i løpet av 18 måneder, men deltakerne blir bedt om å kontakte sykehuset dersom du opplever en klar forverring som bør vurderes av helsepersonell. Deltakerne vil bli bedt om å gå med en aktivitetsmonitor rundt håndleddet på dagtid.

Deltakerne vil som vanlig bli bedt om å ta blodprøver hver tredje måned med tanke på å avdekke eventuelle bivirkninger av medisinene.

Det påløper ikke kostnader for deltaker å delta i studien. Alle utgifter til studiemedisin og visitter dekkes av Diakonhjemmet sykehus. Deltakere får ikke betalt for å delta i studien.

Fordeler og ulemper

For deltakerne i gruppe 1 vil oppfølgingen i dette prosjektet være helt lik oppfølgingen som gis per i dag. Det vil ikke være noen umiddelbare fordeler for deg, men du vil være med og bidra til at vi får viktig kunnskap om de to nye oppfølgingsstrategiene.

For deltakerne i gruppe 2 og 3 kan det bli færre konsultasjoner på sykehuset enn vanlig. Dette kan spare deg for tid og kostnader til reise. Dersom du er i arbeid, vil du kunne få mindre fravær fra jobb. Du vil bli bedt om å besvare spørsmål om eventuelle plager litt oftere enn vanlig, laste opp et bilde av blodprøvesvarene og å gå med en aktivitetsklokke. Det vil ikke være noen ulemper knyttet til å gå med aktivitetsklokken utover at du må sørge for å lade klokken minst en gang hver uke.

Kontaktinformasjon

Studien utgår fra Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning på Diakonhjemmet sykehus og ledes av Nina Østerås.
E-post: nina.osteras@diakonsyk.no