Veiledere for pasienter og helsepersonell innen revmatologi

Spesialister innen revmatologi, fra Diakonhjemmet sykehus og andre universitetssykehus, har laget én veileder for pasienter og én for helsepersonell med informasjon om covid-19 og inflammatorisk revmatisk sykdom. Disse er nå revidert og oppdatert.

Publisert 29.04.2020
Sist oppdatert 13.06.2024
Et nærbilde av en katt